60% forfaitaire financiering gezondheidszorg niet compatibel met concept vrije geneeskunde (Luc De Clercq)

Vaak blijft het in de algemene media volledig ondergesneeuwd dat er ook zoiets bestaat als 'medische verkiezingen'. Hun belang dient niet te worden onderschat.

Zeer uiteenlopende keuzes zullen in de loop van juni 2018 worden voorgelegd aan het volledige artsenkorps.

Onze gezondheidszorg omvat steeds meer zorg voor chronische patiënten, die vaak lijden aan complexe en multipele aandoeningen, waarbij dikwijls ook nood is aan een multidisciplinaire aanpak. Ook het integreren van e-Gezondheid vormt uiteraard een belangrijke uitdaging.

Bvas-Absym, van oudsher het grootste representatieve artsensyndicaat, blijft geloven dat de prestatiegeneeskunde ook de juiste antwoorden zal kunnen blijven bieden voor deze nieuwe zorgcontext, uiteraard mits voortdurend inspanningen worden gedaan om de nomenclatuur te moderniseren en aan te passen.

Basis: prestatiegeneeskunde

Quasi onvermijdelijk dient men voor bepaalde specifieke situaties te opteren voor 'forfaitaire honoraria', wat nu reeds het geval is. Maar de kern van de financiering die moet zorgen voor initiatief, innovatie, gedrevenheid, gezonde concurrentie, 'goesting' en zo veel meer, dient zijn brede basis te vinden in de prestatiegeneeskunde. Waar nodig mag men de ogen niet sluiten voor bepaalde situaties waarbij de prestatiegeneeskunde zou kunnen lijden tot overconsumptie en dient men die situaties kordaat te corrigeren.

Arts als spilfiguur

Bvas-Absym blijft ook sterk inzetten op de arts als spilfiguur binnen het zorgsysteem, als direct professioneel en empathisch aansprekingspunt voor de patiënt. Diagnose en behandelingsplan dienen door de arts te worden bepaald, die hierbij maximaal opteert voor een multidisciplinaire aanpak.

National Health Service

Die visie staat in schril contrast met de visie van AADM dat consequent en herhaaldelijk ijvert voor een globale forfaitaire financiering van 60% + 30% financiering vanuit prestaties en 10% voor kwaliteit. Bovendien wordt voorgesteld dat eerder een financiering van structuren en praktijken moet worden beoogd. Een dergelijke vorm van financiering dreigt de gezondheidszorg op te zadelen met een echte 'systeemfout' en ons volledig in de richting van een systeem zoals de 'National Health Service' te sturen. Bij ingewijden zijn de gevolgen goed bekend.

Luc De Clercq, ondervoorzitter BVAS-ABSyM

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.