Ziekenhuizen krijgen nieuw voorschot van 1 miljard euro

Nadat de algemene ziekenhuizen eind maart reeds een voorschot van 1 miljard euro toegezegd kregen om betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis te vermijden, heeft de regering nu beslist om een tweede keer 1 miljard euro vrij te maken. De algemene én de psychiatrische ziekenhuizen krijgen nu een voorschot van alles samen 500 miljoen euro, in oktober volgt een nieuwe schijf van 500 miljoen. Dat maakt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zaterdag bekend.

De ziekenhuizen hebben de voorbije maanden al heel wat extra kosten gemaakt, zoals voor aanpassingswerken om Covid-19-afdelingen te maken, de aankoop van beschermingsmateriaal en de inzet van extra personeel. Vaste kosten voor bijvoorbeeld personeel, materiaal en huur bleven intussen lopen, terwijl de inkom sten daalden omdat niet-dringende zorg werd uitgesteld.

Het eerste voorschot van 1 miljard euro dat de regering in maart toekende gaf de algemene ziekenhuizen ademruimte, maar zal niet volstaan, zegt De Block. Het kernkabinet heeft daarom zaterdag beslist om twee nieuwe voorschotten van 500 miljoen euro toe te kennen, die ten goede zullen komen aan de algemene én de psychiatrische ziekenhuizen. "Met de voorschotten hebben de ziekenhuizen voldoende liquide middelen om hun uitgaven te bekostigen", zegt De Block.

Ook al is de (eerste) piek van de epidemie achter de rug, oogt de toekomst onzeker, zegt De Block. "Het is noodzakelijk dat de ziekenhuizen hun capaciteit voor Covid-19-patiënten vrijhouden, zowel op de dienst intensieve zorgen als daarbuiten, voor een eventuele opflakkering van het virus. Bovendien heeft de epidemie nog steeds een grote impact op de normale dienstverlening van de ziekenhuizen door de uitgebreide hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, voor patiënten en medewerkers." De aan Covid-19 gerelateerde kosten blijven met andere woorden doorlopen, zegt de minister.

Intussen wordt ook gekeken naar het definitieve extra budget gerelateerd aan de epidemie. Voor die berekening zal er rekening worden gehouden met de effectieve meerkosten en met de kosten die zijn blijven doorlopen op diensten die hun zorgen moeten uitstellen. Een eerste bevraging van de algemene en de psychiatrische ziekenhuizen vond reeds plaats.

Om de modaliteiten en de omvang van de extra financieringen te bepalen, wordt intensief overleg gepleegd met de ziekenhuissector, zegt De Block, die daarover advies krijgt van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV). Daarnaast bereidt een werkgroep bestaande uit de FRZV en de Nationale Commissie voor Artsen en Ziekenfondsen (Medicomut) een advies voor over de honoraria van de zelfstandige zorgverleners, waarmee ook een deel van de ziekenhuiskosten gefinancierd wordt. "De uiteindelijke financiële tussenkomst voor de ziekenhuissector zal op deze adviezen geïnspireerd worden", besluit De Block.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.