Wie wordt prioritair getest? Dit is de lijst

Voor de uitrol van de verhoogde testcapaciteit is een lijst met prioritaire groepen uitgewerkt. Deze prioriteiten zijn eveneens vastgesteld op basis van wetenschappelijk onderbouwde bijdragen van de experten in de Risk Management Group.
De prioriteiten zijn als volgt vastgelegd:

 • Elke persoon van wie de klinische toestand een hospitalisatie vereist EN van wie de clinicus een vermoeden van COVID-19 heeft.
 • Elke zorgverlener die voldoet aan de definitie van mogelijk geval die zorg verleent aan personen die tot de risicogroep behoren om een zware vorm van de ziekte te ontwikkelen: of het is ziekenhuisverband (ICU, neonatologie, oncologie, geriatrie, dialyse, hematologie) of in ambulante zorg (personeel van MR/MRS in contact met de bewoners). Het resultaat moet dan binnen de 24u geleverd worden om te vermijden dat een niet besmette persoon te lang verwijderd wordt van de werkplek, indien die lichte symptomen vertoont.
 • Elke zorgverlener die zorg verstrekt aan een persoon uit de risicogroep om een zware vorm van de ziekte te ontwikkelen en die respiratoire symptomen vertoont en koorts heeft.
 • Elke patiënt opgenomen in het ziekenhuis/geïnterneerd in een gemeenschap en symptomen van respiratoire infectie vertoont. In het geval van een cluster/gegroepeerde gevallen, de eerste gevallen testen (tot maximaal 5 gevallen). Daarna een link leggen tussen de aanwezigheid van de suggestieve symptomen en een contact met een bevestigd geval kan voldoende zijn om de patiënt te beschouwen als een bevestigd geval en de controlemaatregelen toe te passen.
 • Iedereen die nieuw binnen komt in een collectieve structuur (bijvoorbeeld: rusthuis, gevangenis, pleeggezin, …), die respiratoire symptomen vertoont om het ogenblik van de registratie.

Als de capaciteit de komende dagen/weken stijgt, dan mogen de volgende personen erbij gerekend worden:

 • Elke zorgverlener die voldoet aan de definitie van mogelijk geval : teneinde een maximum aantal personen te beschermen die in contact staan met die zorgverleners die een hoger risico lopen om de infectie op te lopen vermits ze niet afgesloten worden.
 • De personen die voldoen aan de definitie van mogelijk geval en die zich bevinden in de categorie van personen in de risicogroep 4 zouden prioritair getest moeten worden, vermits ze sneller beademing nodig kunnen hebben.

Zorgnet-Icuro maakte een lijst op van veel gestelde vragen voor algemene ziekenhuizen. Die lijst vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Rudy VAN DRIESSCHE

  02 april 2020

  slechte vertaling vanuit Frans naar Nederlands

 • Roger VAN HOOF

  31 maart 2020

  Deze lijst is in schabouwelijk Nederlands opgesteld ! Bijna niet verstaanbaar !

 • Roger VAN HOOF

  31 maart 2020

  Deze lijst is in schabouwelijk Nederlands opgesteld ! Bijna niet verstaanbaar !