Wachtpost Heist-o/d-Berg stapt in samenwerkingsverband met Lier

Vanaf begin november is de Heistse wachtpost ook voor de weekwacht van 18 tot 23u (ma-do) open als centraal trefpunt. Voor de nachtelijke uren of de zogenaamde 'diepe nacht' verschuift die weekwacht zelfs naar de Lierse wachtpost, zoals dat wordt opgelegd door de overheid via de samenwerkingsverbanden.

“Het was natuurlijk fijner geweest om alles vanuit onze eigen wachtpost te doen, maar van  overheidswege was dat financieel niet mogelijk”, zegt wachtpostvoorzitter dokter Trui Sollie in Het Nieuwsblad.  “Uit onze ervaring weten we wel dat oproepen in de diepe nacht vooral om huisbezoeken gaan. Je belt natuurlijk niet zomaar ’s nachts naar een huisarts."

"Het zijn dus meestal mensen die te ziek zijn om zelf naar de post te komen. Of de arts dan vanuit Lier of Heist vertrekt, maakt op zich voor de patiënt niet het grote verschil. We denken dus wel dat dit een haalbare kaart zal zijn.”

Gelijktijdig met de nieuwe openingsuren wordt begin volgende maand ook het nieuwe oproepnummer 1733 opgestart. De voorzitter sluit niet uit dat er nog bijsturingen volgen nadien.

Discussie blijft

Begin deze maand uitte Bvas nog haar twijfels over de Functionele Samenwerkingsverbanden (FSV's) die minister Vandenbroucke voorstaat. Sowieso is het syndicaat tegen het model dat top-down wordt opgelegd. In het voorstel van provinciale vzw’s die de wachtposten overkoepelen ziet Bvas wel een constructief alternatief voor de Functionele Samenwerkingsverbanden (FSV's) van het Riziv. Toch zal het syndicaat dit provinciale model van Wachtposten Vlaanderen niet actief verdedigen. Zolang het centrale oproepnummer 1733 niet overal functioneert, pleit Bvas voor uitstel van de FSV's en een 'verdieping' van de samenwerking met spoed.

Wachtposten Vlaanderen stelde inderdaad voor om per provincie een vzw op te richten die als enig aanspreekpunt voor het Riziv fungeert. De provinciale vzw’s ontvangen de Riziv-subsidies om ze vervolgens te verdelen tussen de onderliggende wachtposten. Deze vzw’s organiseren de diepe nachtwerking (23u-08u) met aansturing via 1733. In dit provinciaal model zijn alle wachtposten geopend tijdens het weekend en op feestdagen van 08u tot 23u en op termijn ook elke weekavond van 18u tot 23u.

> Bvas bepleit uitstel FSV's

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.