Vlaamse voorzieningen moeten tegen 21 augustus draaiboek hebben voor tweede golf

Alle Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen moeten zich voorbereiden op een mogelijke heropflakkering van het coronavirus en moeten tegen 21 augustus een draaiboek voorbereiden om klaar te zijn voor een eventuele tweede golf. Dat is afgesproken in de Vlaamse Taskforce COVID-19.

Vlaanderen bereidt zich op verschillende vlakken voor op een mogelijke tweede golf van het coronavirus. Zeker nu het aantal besmettingen opnieuw stijgt, is het belangrijk dat ook alle afzonderlijke zorg- en welzijnsvoorzieningen goed voorbereid zijn.

Daarom is er binnen de Vlaamse taskforce afgesproken dat elke voorziening een draaiboek uitwerkt en dat "elke voorziening scenario's klaar heeft bij een nieuwe uitbraak". De taskforce zelf heeft daarvoor al een kader uitgewerkt dat voorzieningen kan helpen.

Een draaiboek moet onder meer antwoorden bevatten op vragen als: "Wat zijn de afspraken bij besmettingen?", "Hebben we een crisisteam aangeduid?", "Hebben we voldoende eigen voorraad aan beschermingsmateriaal?" en "Hoe zorgen we voor het psychisch en sociaal welbevinden van personeel en gebruikers?".

Volgens Karine Moykens, voorzitter van de taskforce, moeten de voorzieningen zich voorbereiden op een eventuele heropflakkering van het virus. "Een plan op maat van de voorziening kan alleen de voorziening zelf maken, elke voorziening heeft immers zijn eigenheid", aldus Moykens.

Moykens benadrukt dat de voorzieningen niet van een wit blad moeten vertrekken. Er zijn de voorbije maanden heel wat richtlijnen en maatregelen uitgewerkt en voorzieningen kunnen ook terugvallen op een richtinggevend kader. "Bovendien maakt elke voorziening ongetwijfeld ook zijn eigen evaluatie van de eerste golf, waaruit ze de lessen kunnen trekken voor hun draaiboek", klinkt het.

De Vlaamse taskforce vergaderde een laatste keer op 8 juli en houdt nu ook enkele weken zomerreces. Een volgende vergadering is eind augustus gepland. Maar als dat nodig zou zijn, kan de taskforce ook sneller opnieuw bijeengeroepen worden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.