Verkiezingen19 - "GPS voor de burger" moet kwaliteit van behandeling per ziekenhuis tonen

Open Vld wil dat de patiënt zich eenvoudig kan informeren over de kwaliteit van elke behandeling in elk ziekenhuis. "Een soort gps voor de burgers", noemt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dat. Het moet de patiënt helpen de juiste keuze te maken, maar ziekenhuizen ook aanzetten hun expertise te bundelen. Daarnaast pleit ze voor een meldpunt waar patiënten terechtkunnen met alle mogelijke klachten over zorg.

Beide voorstellen maken deel uit van twaalf concrete afspraken op het vlak van gezondheidszorg waarmee Open Vld naar de kiezer trekt. De maatregelen bouwen voor een stuk voort op het beleid dat De Block de afgelopen vijf jaar heeft gevoerd en waar ze graag nog een vervolgstuk aan wil breien. Twintig jaar na haar eerste kiescampagne wordt die kandidatuur nog opgevrolijkt met een animatiefilmpje rond 'Maggie'.

"Investeren in gezondheid en mensen betaalt zich dubbel en dik terug, maar zomaar de geldkraan opendraaien doe ik niet", benadrukt De Block. De Vlaamse liberalen houden vast aan de groei van het budget voor gezondheidszorg met 1,5 procent bovenop de inflatie. "Daar kan ik mee leven", dixit De Block. "Met een economische groei van 1,5 of 1,6 procent, kan je geen 3 procent groei geven". Bovendien, voegt partijvoorzitster Gwendolyn Rutten er aan toe, "blijft het een groeibudget en zal dat ook nodig zijn".

Daarnaast gelooft de uittredende minister dat er vandaag nog middelen verloren gaan door versnippering, inefficiëntie en dubbel werk. Eerder brak ze ook al een lans voor accountability, wat erop neerkomt dat zorgvuldig moet omgesprongen worden met publiek geld. "Elke euro moet naar de patiënt gaan, niet naar structuren. De patiënt moet op het podium staan, op plaats één".

Opvallend is het voorstel om voor elk ziekenhuis de kwaliteit van behandelingen openbaar te maken, dus zowel wanneer ze het goed doen als wanneer de kwaliteit aan de lagere kant ligt. "Het zal de ziekenhuizen ertoe aanzetten hun expertisen te bundelen. Je moet een zekere expertise hebben om goede kwaliteit te bieden", vindt De Block. Een en ander valt wellicht niet los te zien van de hervorming van het ziekenhuislandschap die de minister voor ogen heeft, waarbij niet elk ziekenhuis elke gespecialiseerde zorg verstrekt.

De Block wil ook verder inzetten op de strijd tegen kanker, via verdere investeringen in immunotherapie en expertisecentra voor complexe kankers. Honderd procent kans op overleving na kanker zal er niet vandaag of morgen zijn, waarschuwt ze. "Maar het moet ons focuspunt zijn". Ook gaan de liberalen voor een uitbreiding van de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog. De terugbetaling geldt sinds kort voor 120.000 volwassenen, maar dat moeten er meer worden, bijvoorbeeld ook 65-plussers.

Een liberale dada is de betere sociale bescherming voor zelfstandigen. Ook wil Open Vld dat werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken om vanaf 55 jaar het werkritme te verlagen. Ook wil de partij een digitaal bezoek aan de arts mogelijk maken, een piste die al is geopend in de wet op de kwaliteitsvolle zorg.

De Block breekt voorts een lans voor een wettelijk kader voor iedereen die betrokken is bij draagmoederschap: het kind, de draagmoedeer en de wensouders. "Nieuwe technologieën werpen nieuwe ethische vragen op. Zoiets zal niet op een paar maanden geregeld zijn, maar we moeten toch al stappen kunnen zetten".

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.