Verbijsterd Vas schrijft Beke brief over afschaffing vestigingspremie

De abrupte afschaffing van de vestigingspremie voor startende huisartsen zette heel wat kwaad bloed. Het Vas eist dan ook de onmiddellijke intrekking ervan en in ondergeschikte orde, een langere overgangsperiode dan de huidige van amper anderhalve maand.

De brief gaat als volgt:

Geachte heer minister,

Het Vlaams Artsensyndicaat heeft met verbijstering kennis genomen van de beslissing van de Vlaamse regering om de vestigingspremie af te schaffen, en dit met ingang vanaf 1 juli 2020.

Huisartsen kunnen een beroep doen op deze vestigingspremie van € 20.000 voor hun eerste installatie of voor een verhuis naar een ‘prioritaire zone’. De abrupte afschaffing heeft derhalve een enorme impact op het toekomstperspectief van de huisartsen in opleiding.

Het Vlaams Artsensyndicaat is ontstemd over het feit dat deze maatregel zonder voorafgaand overleg wordt ingevoerd. Desinvesteren in een essentiële sector als de huisartsgeneeskunde is kortzichtig en onrechtvaardig voor de vele startende huisartsen die in hun financieel plan rekenden op de vestigingspremie.

Het Vas eist dan ook de onmiddellijke intrekking van deze contraproductieve besparingsmaatregel. Indien de intrekking van deze abrupt besparingsmaatregel niet onmiddellijk mogelijk zou zijn, eisen we in ondergeschikte orde dat er minstens een overgangsregeling van drie jaar wordt verleend.

De afstuderende artsen die in 2020 voor huisartsgeneeskunde kiezen, hebben deze keuze mogelijk gebaseerd met het oog op een welbepaalde vestigingsplaats en daarvoor in bepaalde gevallen zelfs al (financiële of andere) engagementen aangegaan. De overgangsregeling tot 30 juni 2020 die de Vlaamse regering aankondigt, is dan ook volstrekt ontoereikend.

Dat dergelijk belangrijke wijziging, die een aanzienlijke impact heeft op de praktijkuitoefening van jonge collegae kandidaat-huisartsen dermate laattijdig worden meegedeeld, ondergraaft het vertrouwen in deze regering. Vertrouwen dat de (toekomstige) huisartsen die momenteel het beste van zichzelf geven in deze tijden van covid19-crisis nochtans verdienen en mogen verwachten.

Wij vragen dan ook om deze afschaffing te herzien, dan wel minstens te opteren voor een geleidelijke invoering en een realistische overgangstermijn. Uiteraard zijn wij steeds bereid tot nader overleg.

Getekend: Marc Moens, Vas-voorzitter.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.