Euthanasie voor assisen - "Tine werd bewust naar de dood geleid en geduwd" (burgerlijke partij)

"Tine werd bewust naar de dood geleid en geduwd. Was haar verzoek (tot euthanasie, nvdr.) vrijwillig en overwogen, en niet het gevolg van externe druk? De burgerlijke partijen trekken dat in twijfel." Dat zei advocaat Fernard Keuleneer, die optreedt voor de familie van het slachtoffer, in een toelichting bij zijn burgerlijke partijstelling.

Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens de nabestaanden van de vrouw ging het om een amateuristisch uitgevoerde euthanasie en werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd. Volgens Keuleneer speelde er veel meer bij de euthanasie. "De burgerlijke partijen zullen aantonen dat Tine het slachtoffer geworden is van een milieu dat met voorbedachtheid Tine bevestigd en gestimuleerd heeft i n haar - onzekere - wens tot levensbeëindiging, met veronachtzaming van alle elementen die niet in het euthanasieplaatje pasten. Zo werden, onder meer, haar laatste weken in beeld gebracht door fotografen en zou haar "menselijk" verhaal centraal staan in een boek over euthanasie, dit alles op initiatief van Vonkel, het huis waarvan de derde beschuldigde de voorzitter is."

"Dit creëerde voor Tine een situatie waarin zij niet terug kon, wat zeker ook de vraag doet rijzen of het verzoek van Tine wel vrijwillig, overwogen en herhaald was, en niet tot stand kwam als gevolg van enige externe druk. De burgerlijke partijen trekken dit zeer in twijfel", zei Keuleneer. "In plaats van te trachten Tine naar een beter leven te begeleiden, is Tine bewust naar de dood geleid en geduwd, en dit zonder dat de redelijke behandelmogelijkheden waren uitgeput en bijgevolg zonder dat het lijden niet meer te lenigen was. De vraag is wiens belang in dit proces voorop stond: het belang van Tine, of het belang van anderen."

Daarna kreeg advocaat Joris Van Cauter het woord om zich burgerlijke partij te stellen voor andere nabestaanden van Tine Nys. "Ze (naam van de derde beschuldigde, nvdr.) was een goeroe voor haar geworden. Tine heeft nog 1.500 euro geschonken aan Vonkel. (..) Tine werd gedood door (de eerste beschuldigde, nvdr.), tot verwondering van (de tweede beschuldigde, nvdr.)." Assisenvoorzitter Martin Minnaert onderbrak Van Cauter, omdat hij al een pleidooi zou houden. Dat leidde tot een discussie, waarbij Vermassen zich ook mengde en Van Cauter een sneer gaf als "procedurespecialist". De voorzitter liet uiteindelijk Van Cauter niet meer aan het woord, maar waarschuwde de advocaten wel. "Ik wil niet dat er constant geredetwist wordt tussen de advocaten", zei Minnaert .

De voorzitter maakte ten slotte bekend dat er nog een achttal bijkomende getuigen politioneel verhoord zullen worden, en dat de agenda voor het assisenproces aangepast wordt. "Het dossier was niet volledig om voor assisen te brengen. Van de deskundigen in deze zaak is er één overleden en de andere verkeert in de onmogelijkheid om te getuigen. (..) Ik heb bijkomende verhoren gevoerd, vooral rond de medische kant van de zaak", zei Minnaert.

Het proces gaat maandag verder met het verhoor van de drie beschuldigden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.