"Uiterst waakzaam en voorzichtig zijn zolang de winter duurt" (Dirk Dewolf)

"Zolang de winter duurt, moeten we uiterst waakzaam en voorzichtig zijn." Dat heeft Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) gezegd in het Vlaams Parlement, waar het ging over meer bevoegdheid voor het Vlaams gewest in crisissituaties, en dus ook in de coronapandemie. "In een eerste fase zal het toch belangrijk zijn om te kijken waar we staan op het einde van de vijfde golf", zei ook afdelingshoofd Preventie van het AZG, Iris De Schutter.

Het Vlaams Parlement besprak vandaag een conceptnota over hoe Vlaanderen zich kan wapenen tegen een volgende pandemie. Het beheer van de coronacrisis is nu hoofdzakelijk in federale handen. De parlementsleden van de N-VA-fractie die de nota indienden, willen dat Vlaanderen daarbij meer de touwtjes in handen krijgt. Zo pleiten ze ervoor dat Vlaanderen in noodsituaties niet meer volledig afhankelijk is van het federaal crisiscentrum en dat er ook een 'gewestelijke fase' kan worden afgekondigd. De nota pleit daarnaast voor een 'afschakelplan', met criteria waaraan moet worden voldaan om de federale fase te beëindigen.

Verschillende parlementsleden vroegen in een hoorzitting aan de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid, Dirk Dewolf, hoe die dat afschakelplan ziet, indien het einde van de pandemie in zicht komt. Dewolf riep op tot voorzichtigheid. "Voor we afschakelen, moeten we toch goed kunnen bogen op parameters die betrouwbaar zijn. Zolang de winter duurt, moeten we uiterst waakzaam en voorzichtig zijn", zei hij. "We gaan de basislijn van het aantal infectieziekten na de vijfde piek goed moeten opvolgen om dat te kunnen inschatten."

Eenzelfde geluid bij het afdelingshoofd Preventie van het agentschap, Iris De Schutter. "In eerste fase zal het toch belangrijk zijn om te kijken waar we op het einde van de vijfde golf belanden wat betreft infectiedruk." Ook zij legde de nadruk op waakzaamheid en het behoud van capaciteit "om te kunnen schakelen van zodra de situatie opnieuw dreigt te ontsporen".

Dewolf voegde er aan toe dat de juridische verankering van een 'gewestelijke fase' niet evident is, "ik denk dat een samenwerkingsakkoord van het federale niveau met de deelstaten daarvoor noodzakelijk zal zijn." Die gewestelijke fase kan volgens hem wel nuttig zijn om de spelregels beter op elkaar af te stemmen en situaties te voorkomen zoals die zich voordeden in de eerste golf. Daarbij "eisten de gouverneurs onze artsen-infectieziekten op om de lokale besturen te informeren, op een moment dat de zorgsector half in paniek aan de lijn hing en hunkerde naar informatie van diezelfde specialisten." 

Wat afschakeling van vaccinatiecentra betreft, schat Dewolf dat die in september en oktober nog nodig zullen zijn om een vrij brede groep van de bevolking nog een booster of herhalingsinenting te geven. "In het voorjaar kunnen we proberen om dat in te bedden in het reguliere circuit, maar we zouden daar graag de zorg bij betrekken over hoe ze dat zelf zien."

Over het omikronvaccin, dat vanaf maart, april op de markt moet komen, is er nog geen beslissing. "De vraag is of we dat dan meteen moeten toedienen, aan wellicht de meest kwetsbare groepen, of we kunnen we wachten tot de herfst. Dat zijn een aantal vragen die ons bezighouden", aldus nog Dirk Dewolf.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.