Regelingen weekwachten bijgewerkt

De jongste medicomut schiep meer duidelijkheid over de toekomst van de weekwachten. Het Riziv stelde voor om de huidige financiering voor de 14 bestaande projecten te verlengen tot 31 december 2022 in plaats van tot september 2022.  

Sinds 3 mei 2022 vraagt het Riziv voor nieuwe weekwachtprojecten die reeds een aanvraag indienden (of dat wensen te doen) om de volgende gegevens mee te delen: "Aantal inwoners, totale oppervlakte die door de wachtpost wordt bestreken, aantal actieve artsen in de weekwacht (intern/extern/stagiairs), gebruik van 1733 of niet? Zo ja, welke fase (1 of 2), aanwezigheid van de wachtpost in een ziekenhuis of in de nabijheid van het ziekenhuis (binnen 500 meter)."

Bestaande proefprojecten moeten vóór 31 december hetzij alleen, hetzij in samenwerking met een of meer naburige wachtposten, aan deze criteria voldoen.

Voor Jean-Noël Godin, directeur van de GBO (Kartel), "is het echte probleem dat bij de 14 bestaande projecten sommige niet aan alle criteria voldoen. Ze kregen nu 8 maanden de tijd om zich met andere wachtposten te organiseren om deze samenwerking (voorafspiegeling van toekomstige functionele samenwerkingsverbanden) samen te organiseren. Deze Riziv-oplossing is aanvaardbaar, ook al is ze niet onze eerste keuze. Er bestaat ook nog een kleine bezorgdheid over de twee of drie posten (met weekwacht) die niet  alle criteria vervullen..."
Voor de nieuwe kandidaten hadden de Franstaligen graag een herziening van de criteria gezien: het gewicht van het criterium 'nabijheid van een ziekenhuis' verminderen om dat van 1733 te verhogen. Dat zou de Nederlandstaligen niet helpen, aangezien 1733 nog niet overal in Vlaanderen operationeel is. 
"Wij zijn niet 100% tevreden, maar er zijn geen bestaande wachtposten die gevaar lopen en de drie nieuwe Waalse kandidaten zouden aan de criteria moeten kunnen voldoen. Het platform voor wachtdiensten onder leiding van de FOD Volksgezondheid, zal nu werken aan de toekomstige financiering van de functionele samenwerkingsverbanden. Die zullen  vervolgens de huidige financiering van de wachtdiensten, met inbegrip van de weekwachten, krijgen. De kringen zullen op aandringen van de GBO op dit platform aanwezig zijn", verklaart Godin, "en ze zullen dus ten volle bij deze samenwerking worden betrokken."

Meer informatie

De informatie moet uiterlijk op 15 mei 2022 doorgestuurd zijn, zodat snel kan worden bepaald welk soort financiering voor weekwachten aan hen kan worden toegewezen. De wachtpost zal dan aan het Riziv zijn beslissing moeten meedelen over de aard van de voorgestelde financiering (aanvaarding - weigering - discussie). 
Vervolgens moet de betrokken (bestaande of toekomstige) weekwacht zijn begrotingsaanvraag indienen, gekoppeld aan het type financiering dat wordt voorgesteld. Dit verzoek moet uiterlijk op 13 juni 2022 worden ingediend. De volledige en door het Riziv goedgekeurde dossiers worden voorgesteld op de medicomut van eind juni 2022.
Als het dossier wordt aanvaard op die medicomut, kan de nieuwe financiering ingaan op 1 augustus 2022, mits de Commissie Begrotingscontrole en het Verzekeringscomité ermee instemmen.

Financiering

In alle gevallen wordt de huidige financiering van bestaande projecten verlengd tot 31 december 2022. Tijdens deze periode van 8 maanden (mei tot december 2022) zullen bestaande wachtposten die slechts DEELTIJDS financiering kregen of waarvan de financiering niet werd verlengd omdat ze niet aan de criteria voldoen en die dit voorstel niet aanvaarden, met het Riziv moeten onderhandelen over de mogelijkheden tot samenwerking. Na deze besprekingen zal de betrokken wachtpost samenwerkingsvoorstellen op papier moeten zetten met het oog op VOLTIJDSE financiering.

Als op 31 december 2022 geen voorstel tot samenwerking op tafel ligt, zal het Riziv de oorspronkelijke financieringsvorm opnieuw voorstellen en, afhankelijk van de beslissing van de betrokken dienst, vanaf 1 januari 2023 een DEELTIJDS financiering verlenen of de financiering stopzetten.

Maar zoals Jean-Noël Godin opmerkt, zullen de syndicaten zeker vragen om een herziening van de situatie vóór het einde van het jaar. Het zou verbazing wekken als het Riziv, en a fortiori de politici, zouden beslissen om een weekwacht te sluiten die dan bijna 3 jaar (!) zou hebben gefunctioneerd en die ongetwijfeld enkele maanden later kan worden (her)opgestart in de context van de toekomstige functionele samenwerking. Wordt vervolgd...

Projectgegevens
Ten slotte verbindt de medicomut zich ertoe om in de loop van het tweede semester van 2023 de activiteitsgegevens te analyseren van elk wachtpostproject, ongeacht de structuur en de financieringswijze ervan. 

Uiterlijk op 31 december 2023 zal de medicomut ook een voorstel indienen om de financieringscriteria voor de weekwacht te wijzigen door een bijkomend financieringscriterium toe te voegen, gebaseerd op de analyse van de activiteitsgegevens van de wachtposten tijdens net vermelde periode.

Voor Jean-Noël Godin "is het ook belangrijk om de wachtposten voldoende tijd te geven om hun onderlinge samenwerking te bespreken (tot eind 2023)".

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Jean-Marie BERTHOT

  05 mei 2022

  Akkoord met collega Rijcken.
  Wachtpost vlak bij ziekenhuis is echelon op overschot.
  Meeste ptn zullen dan toch naar spoed trekken met hun kwaaltjes (zelfs overdag als ze geen afspraak volgens hun wensen krijgen bij de huisarts). Ze zullen daar ook allerminst tegengehouden worden.
  Tijdens de week zal de wachtpost een verlengstuk worden van de weekend drive-in.
  Laat de euros maar rollen ipv correct ereloon in te voeren voor niet planbare zorg. Dit geldt trouwens evenzeer voor de gratis spoedgeneeskunde.

 • Johan RIJCKEN

  05 mei 2022

  de nood tot weekwachten te organiseren in een wachtpostsetting is niet rendabel, eerder sterk kosteninducerend gezien mijn ervaring voor weekwachten is dat er per lokale weekwacht geen tot hoogstens 1 oproep is. Uitbreidend naar een grotere regio die door de wachtpost wordt bestreken, komen we tot maximaal 6 oproepen per weekwacht, wat TOTAAL onrendabel is voor de wachtpostorganisatie. Dat ze in Brussel en bij de medicomut zich eens informeren op het veld vooraleer ze overgaan tot spilzieke idiote oplossingen.