"Op mensenrechten gerichte aanpak pandemie zou draagvlak vergroten" (mensenrechtenliga)

"Een aanpak van de pandemie die specifiek gericht is op de mensenrechten, zou meer draagvlak creëren", zegt de Franstalige Liga voor Mensenrechten  in zijn jaarverslag. De organisatie pleit in de strijd tegen covid-19 voor meer respect voor wettelijkheid en proportionaliteit en voor meer aandacht voor de rechten van de meest kwetsbaren.

Een gezondheidsdictatuur, zoals te lezen stond op tal van protest borden tijdens recente betogingen? Voor de Liga is het antwoord duidelijk "nee". "De betogingen zelf en de heropening van de culturele sector in december tonen aan dat de democratische controle in ons land nog steeds werkt", zegt Olivia Venet, voorzitster van de Ligue des droits humains.

Het heeft echter moeite gekost om te voldoen aan het legaliteitsbeginsel in het beheer van de gezondheidscrisis in België, luidt de kritiek van de Liga, die erop wijst dat pas op 28 oktober vorig jaar het in de pandemiewet voorziene systeem met een koninklijk besluit in werking is getreden. 

Tot dan werden de coronamaatregelen uitgevaardigd via ministerieel besluit, "op basis van een bepaling waarvan de grondwettelijkheid twijfelachtig is vanwege haar algemeenheid en vaagheid en het feit dat ze een minister rechtstreeks grote beslissingsbevoegdheid geeft." Volgens directeur Pierre-Arnaud Perouty van de Franstalige mensenrechtenliga getuigt dat van weinig respect voor de rechtsstaat.

De organisatie erkent dat de maatregelen nu een sterkere rechtsgrondslag hebben, "maar dat geeft niet voldoende garanties op een democratisch debat over de concrete maatregelen, noch over het feit of de maatregelen duidelijk, gericht en voorspelbaar zijn". 

Om het draagvlak bij de bevolking te verhogen, "moet elke stap naar een volgend niveau, die grotere beperkingen van rechten en vrijheden met zich meebrengt, voldoende worden gemotiveerd (...) en idealiter worden goedgekeurd door het parlement", aldus Céline Romainville, vicevoorzitter van de Franstalige mensenrechtenliga en hoogleraar grondwettelijk recht aan de UClouvain in het verslag.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.