Nieuwe klacht tegen België wegens schending privacy

Een nieuwe anonieme klacht over de General Data Protection Regulation (GDPR) werd woensdag ingediend bij de Europese commissaris voor Justitie, Didier Reynders. Die wijst erop  dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) werd genegeerd tijdens de goedkeuring van de "pandemiewet", meldt Le Soir.

De regering heeft het parlement gevraagd om deze wettekst, die onder meer slaat op de rechtsgrondslag van het Europees covid-certificaat, de verwerking van gegevens van buitenlandse ingezetenen die in België werken, het PLF en de uitbreiding van het Covid Safe Ticket tot Vlaanderen, niet aan het advies van de GBA te onderwerpen.

De Raad van State had zelf aangedrongen op het verplichte karakter van deze stap.

Acht besluiten van dit brede pakket worden in de klacht genoemd.

"Europa staat burgers toe klacht in te dienen wanneer zij vinden dat hun staat de rechtsstaat niet heeft geëerbiedigd," vertelde een van de klagers aan het dagblad. "Maar hier hebben de parlementen er bewust en vrijwillig voor gekozen de Europese wetgeving niet te eerbiedigen. In dit geval artikel 36, lid 4, van de GDPR, dat bepaalt dat een staat zijn toezichthouder moet raadplegen telkens wanneer gegevens van zijn burgers in het geding zijn.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Monique van den kerkhove

    24 november 2021

    Privacy belangrijker dan levens redden? Ammehoela! :-(