"Nieuw dieptepunt bereikt in appreciatie huisartsen"

In een open brief aan Wouter Beke en Jan Jambon uit Anneleen Van Conkelberge, huisarts, kringsecretaris, stagecoördinator voor haio's en medisch coördinator van een triagepunt, haar ongenoegen over de recente beslissing van de Vlaamse ministerraad om het Impulsfonds huisartsengeneeskunde te hervormen.

Beste Mr. Beke, Beste Mr. Jambon

Laat ons zeggen dat we als huisarts de voorbije weken al dikwijls van onze stoel gevallen zijn. Dachten we dat we het dieptepunt van appreciatie van de huisartsen door de Vlaamse en Federale overheid bereikt hadden maar het kon dus nog erger.

Op 15.5.2020 nam de Vlaamse ministerraad volgende beslissing ivm hervorming Impulsfonds huisartsengeneeskunde, op voorstel van Vlaams CD&V minister Wouter Beke.

De Vlaamse Regering past de regelgeving over het Impulsfonds huisartsengeneeskunde aan om de afgesproken besparingen uit het Regeerakkoord mogelijk te maken. Ze keurt daarvoor principieel het besluit goed dat het koninklijk besluit van 23 maart 2012 wijzigt over de oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde.

Principes in dit wijzigingsbesluit zijn onder meer het respecteren van de initiële besparingsdoelstelling op het Impulsfonds, de afschaffing van de vestigingspremie vanaf 1 juli 2020, geen besparing telesecretariaat en loonsubsidies, en een besparing van 6% realiseren op de ondersteuningspremie voor de steunpunten. Er is een overgangsregeling voorzien voor de vestigingspremie tot 30/06/2020.

Door de vestigingspremie af te schaffen blijft er een marge over om in 2020 via ad hoc financiering in te zetten voor het uitbouwen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met als finale doelstelling het huisartsenberoep aantrekkelijker te maken en hierdoor de zorgcapaciteit te verhogen. De persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag zal hierdoor in de toekomst minder geconfronteerd worden met ‘patiëntenstoppen’ in de huisartsenpraktijk. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Enige hoop die ik hierin lees, is dat dit nog naar de Raad van State moet.

"Slag in ons gezicht"

Beseffen de Vlaamse ministers goed dat dit voornamelijk gaat over die artsen die na 7 jaar basisopleiding, 2 jaar gewerkt hebben en opleiding gevolgd hebben, in een nog steeds onvolledig statuut als huisarts-in-opleiding? Zoals het ontbreken van volwaardige rechten qua pensioenopbouw etc.

Dat het diezelfde artsen zijn die te velde zeer sterk ingeschakeld werden in de triagecentra in de eerste lijn, om de ziekenhuizen mee recht te houden op de piek van de COVID-19 epidemie.

Dat het diezelfde artsen zijn die meeschrijven aan de protocols van de triagecentra omdat er geen draaiboeken kwamen van de Vlaamse of Federale overheid.

Dat het diezelfde artsen zijn die op sommige scholen in de bres sprongen omdat de scholen in de periode van noodopvang nauwelijks geïnformeerd werden vanuit CLB of arbeidsgeneesheren. De scholen zijn niet heropend op 15 mei hoor, de scholen zijn steeds open geweest. Ook de noodopvang die de scholen organiseerden, verdiende in het begin deze aandacht vanuit het Kabinet Beke en Kabinet Weyts. Je kan niet verwachten van leerkrachten dat zij plots experts worden in hygiëne. Zij hebben hiervoor coaching nodig, maar wie was hiervoor verantwoordelijk?

Dat het diezelfde artsen zijn die 2 jaar geleden bewust voor kozen om in de eerste lijn te werken, momenteel al een praktijk aan het zetten zijn of contracten tekenden ivm instappen in nieuwe praktijk. Deze contracten zijn reeds onderhandeld, leningen werden reeds afgesloten bij de bank... Dit laten ingaan over 6 weken is een slag in ons gezicht.

Dat het ook de huisartsen zijn die indirect getroffen worden door de stroeve afhandeling van het dossier van de Eerstelijnszones. Ook onzekerheid bij dat personeel dat de voorbije periode het beste van zichzelf gaf om ons te ondersteunen.

Dat de huisartsen via Federaal niveau de voorbije jaren ook al de besparingen gevoeld hebben op verschillende manieren. Dat de huisartsen nog steeds moeten werken met IT-systemen van de overheid waarbij er regelmatig pannes zijn, systemen die in 2020 in de privé sector al lang het label onvoldoende zouden gekregen hebben.

Is er nu echt niemand in de Vlaamse ministerraad die eens een babbel doet met een van de jonge huisartsen? Niemand die contact houdt met zijn eigen huisarts? Niemand die voeling heeft met de eerste lijn van de gezondheidszorg?

Het lijkt steeds moeilijker om de milde houding tegenover de hogere overheid te behouden. Het lijkt er nu dag op dag meer op dat ons optimisme eerder naïviteit zal blijken.

Aan elke huisarts toch een zo goed mogelijk weekend gewenst, hopelijk is het een weekend met wat tijd voor familie, partner en vrienden, onze batterijen opladen om er volgende week terug te staan voor onze patiënten die ons werk wel appreciëren.


Anneleen Van Conkelberge
Huisarts, kringsecretaris, stagecoördinator voor haio's, medisch coördinator triagepunt

 > Lees ook: "Vestigingspremie afschaffen is slecht signaal" (Marc Moens)

> ASGB: "Resultaat van blinde besparingswoede"

> Ook Domus Medica verrast door snelheid afschaffing

> Jonge huisartsen hekelen verdwijnen premie

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Filiep SANDRA

  20 mei 2020

  fantastisch pamflet
  uw loopbaan pas kunnen starten op 27 jarige leeftijd, moeten investeren in een eigen praktijk, en dan 80 € bruto uurloon voorgespiegeld worden in de tiragecentra, de helft van wat mijn advocaat aanrekent exc. btw.
  de appreciatie van de maatschappij en de overheid voor een beroep is steeds gecorreleerd aan het uurloon .
  politici, schaam u.
  filiep SANDRA

 • Johan BROUNS

  19 mei 2020

  Reeds eind 2019 vroeg het SVH aan de planopstellende ambtenaar naar hun IMPACTSTUDIE.
  Kreeg enkel tweemaal een uitnodiging om in Brussel te komen luisteren...
  Zonder voorbereid cijfermateriaal is dit zinloos!
  Waarom plant men geen Mutualiteits Tracing artsen aan €989,2/dag (excl BTW) als vervangers voor tot heden onvergoede huisartsen???

 • Patrick COURSIER

  19 mei 2020

  Politiek is voor ons steeds teleurstellend. En Beke is zoon van een huisarts.