N-VA en CD&V vragen bijeenkomst Brusselse commissie Gezondheid

Brussels parlementslid voor N-VA, Gilles Verstraeten, wil dat de commissie Gezondheid van het Brussels Parlement dringend bijeenkomt over de nakende tweede golf van besmetting met COVID-19. Hij heeft hierover een brief gestuurd naar commissievoorzitter Ibrahim Dönmez en heeft ook parlementsvoorzitter Rachid Madrane ingelicht. Verstraeten wil dat het Verenigd College toelichting komt geven. De vergadering verloopt volgens hem best digitaal.

"Gelet op de snel evoluerende en verontrustende situatie betreffende het aantal coronabesmettingen in het Brussels Gewest, het ondertussen duidelijke begin van een tweede golf besmettingen, het (mogelijke) verstrengen van een aantal veiligheidsmaatregelen in Brussel en de vraag van verschillende gezondheidsactoren om onder meer de testc apaciteit snel te verhogen", is het volgens de N-VA-fractie noodzakelijk om de commissie bijeen te roepen.

Ook CD&V-parlementslid Bianca Debaets wil dat de commissie dringend bijeengeroepen wordt. "Voorlopig blijft het immers onduidelijkheid troef. De testcapaciteit blijkt onvoldoende, de contact tracing loopt spaak en van gewestelijke aansturing is al helemaal geen spoor, tot grote ergernis van de Brusselaar. Aan de ene kant van de straat is een mondmasker verplicht, aan de andere kant van de straat - op grondgebied van een andere gemeente - dan weer niet. De mensen snappen er helemaal niets meer van en raken nauwelijks nog wijs uit al die verschillende gemeentelijke maatregels", stelt ze.

Debaets wil overigens naast Alain Maron ook Elke Van den Brandt horen: "De afspraak is blijkbaar dat Maron alles op zich neemt en zo verkeerdelijk als 'Brussels Minister van Gezondheid' omschreven wordt, maar wettelijk gezien roept dat heel wat vraagtekens op. Zo ontloopt Van den Brandt elke politieke verantwoordelijkheid en ook juridisch kan dit helemaal niet. Ik roep hen dan ook op om gezamenlijk hun plan van aanpak te komen uitleggen in de commissie, want daar valt op dit moment niet veel van te merken."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.