Meer dan 40 procent van uitgaven van RSZ ging in 2019 naar pensioenen

In 2019 zijn 41 procent van de uitgaven van de RSZ gegaan naar pensioenen. Dat blijkt donderdag uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Verder ging zo'n 30 procent naar geneeskundige verzorging, 11 procent naar ziekte en invaliditeit, 6 procent naar werkloosheid en 6 procent naar jaarlijkse vakantie.

De financiering van de RSZ komt van 61,6 miljard euro geïnde bijdragen, 7,8 miljard rijkstoelagen en 13,4 miljard via alternatieve financiering. Die bedragen lagen allemaal hoger dan een jaar eerder.

De totale omzet bedroeg 87,5 miljard euro, terwijl er 84,6 miljard euro uitgaven waren.

De RSZ telde vorig jaar 245.000 werkgevers en 4 miljoen werknemers als klanten. Dat waren er iets minder dan in 2018, toen de dienst 251.000 werkgevers als klant had.

Op 28 december 2019 was het exact 75 jaar geleden dat het Belgische parlement de grondslag legde voor de moderne sociale zekerheid, en daarmee ook van de RSZ. De dienst noemt 2019 daarom ook een feestelijk jaar.

De RSZ beheert de sociale zekerheid voor werknemers en stort hiervoor geld door naar bijvoorbeeld de RVA (werkloosheid), RVP (pensioenen) of RIZIV (ziekteverzekering).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.