Acuut hartfalen: hogere mortaliteit bij covid-patiënten

Volgens een studie die onlangs is verschenen in ESC Heart Failure lopen patiënten met acuut hartfalen bijna twee keer zoveel risico om te overlijden als ze covid-19 krijgen. Deze kleine monocentrische studie onderstreept dat patiënten met hartfalen extra voorzorgsmaatregelen moeten nemen om infectie met SARS-CoV-2 te vermijden.

De covid-19-pandemie heeft in de hele wereld een enorme impact gehad op de gezondheidsdiensten. Verschillende rapporten geven een daling van het aantal ziekenhuisopnames voor dringende cardiale incidenten weer. De impact van de covid-19-pandemie op een ziekenhuisopname en in het bijzonder de mortaliteit als gevolg van acuut hartfalen werd niet in detail beschreven.

In deze monocentrische observatiestudie richtten de onderzoekers zich op de patiënten die werden doorverwezen naar het team voor acuut hartfalen van de dienst Cardiologie van de North Bristol NHS Trust in een periode van 16 weken (van 7 januari tot 27 april 2020) die samenviel met de covid-19-pandemie. In totaal werden 283 patiënten ingesloten op basis van typische symptomen, een hoge BNP-concentratie en een ecg. Twee derde van die patiënten hadden antecedenten van chronisch hartfalen.

Er werd een substantiële – maar niet-significante – daling van het aantal doorverwijzingen vastgesteld, met 164 doorverwijzingen in de 8 weken voor het eerste covid-19-overlijden in het Verenigd Koninkrijk (op 2 maart 2020), tegenover 119 doorverwijzingen in de 8 weken daarna, wat een totale daling van 27% is (P = 0,06).

Dit resultaat kan erop wijzen dat de bevolking zich zorgen maakte over de social distancing aan het begin van de nationale lockdown, het feit dat de symptomen pas laat zichtbaar zijn en angst om naar het ziekenhuis te komen”, aldus dr. Amardeep Dastidar (hoofdonderzoeker van de studie). “Uit onze gegevens blijkt ook een toename van de doorverwijzingen in de laatste weken van de lockdown, als gevolg van de boodschap in de Britse media die patiënten aanmoedigde om een arts te raadplegen als dat nodig was”.

De mortaliteit op 30 dagen van patiënten met acuut hartfalen verdubbelde bijna tijdens de pandemie (11 vs. 21% van de groep na de crisis, dit is een RR van 1,9; 95%-BI: 1,09-3,3).

Na correctie voor diverse factoren die de relatie kunnen beïnvloeden, bleek er een verband te bestaan tussen overlijden en een hogere leeftijd en een opname tijdens de pandemie, met een risicoratio van respectievelijk 1,04 en 2,1. Als de patiënten die positief testten voor covid uit de analyse werden gehaald, was er tussen de groepen geen verschil in mortaliteit meer voor en na de covid-test – wat erop wijst dat de prognose voor patiënten met zowel acuut hartfalen als covid-19 minder gunstig was.

Onze resultaten pleiten voor prioritaire vaccinatie van patiënten met hartfalen”, verklaarde dr. Dastidar. “In afwachting daarvan zouden patiënten met hartfalen van alle leeftijden moeten worden beschouwd als een hoogrisicogroep en is het sterk aangeraden dat ze de social distancing in acht nemen en een masker dragen om infectie te voorkomen.

  • Doolub G, et al. ESC Heart Fail. 2021. doi:10.1002/ehf2.13158.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.