Werkgevers gezondheidssector roepen op tot redelijkheid

De werkgevers uit de gezondheidssector -private ziekenhuizen, thuisverpleging, revalidatie,...- roepen de vakbonden op om opnieuw rond de tafel te gaan zitten en zich daarbij redelijk op te stellen. In de nacht van maandag op dinsdag draaide het sociaal overleg over de uitvoering van een cao uit 2017 op niets uit. De werkgevers vrezen voor "een complete standstill" in de sector, waardoor er ook aan de vraag tot een meer moderne arbeidsorganisatie om de zorg voor patiënt te verzekeren niet kan tegemoet gekomen worden, klinkt het.

Het sociaal overleg bij de federale gezondheidsdiensten loopt al geruime tijd erg stroef. In oktober 2017 werd er een sociaal akkoord afgesloten tussen vakbonden en werkgevers, maar de uitvoering van dat akkoord loopt mank. De uiterste deadline om tot cao's te komen -op 13 januari- is intussen overschreden zonder resultaat, en dus weet niemand hoe het verder moet. De bonden beraden zich woensdagavond, laat een vakbondsbron weten. Eerder klonk het aan Franstalige kant al dat nieuwe acties in de sector "onvermijdelijk" zijn.

De werkgevers van hun kant trekken woensdag aan de alarmbel en roepen op tot redelijkheid "in het belang van een goede dienstverlening aan de patiënt". Volgens de werkgevers werden over een aantal elementen uit het akkoord van 2017 al principeakkoorden bereikt. "Bijvoorbeeld de garantie dat het zorgpersoneel twee weken en drie weekends aaneengesloten vakantie kan nemen. Dat was een belangrijke eis van de vakbonden. Ook aan een andere vakbondseis, met name extra dagen opleiding voor de medewerkers en een verdubbeling van het aantal dagen syndicaal verlof, kwamen de werkgevers tegemoet", klinkt het.

Anderzijds zijn ook de werkgevers zelf vragende partij voor een aantal aanpassingen aan de verouderde arbeidswetgeving. Het gaat bijvoorbeeld om de mogelijkheid aan het personeel om zelf hun uurrooster op te stellen of om te wisselen van shift. "Maar de bonden willen juist de garantie van voorspelbare uurroosters, lange tijd op voorhand, terwijl dat niet altijd kan door de specifieke noden in de zorg", legt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro uit. Volgens de werkgevers was er nochtans een afspraak in het sociaal akkoord om deze versoepeling op een redelijke wijze uit te voeren. "De vakbonden leggen echter steeds opnieuw bijkomende voorwaarden op tafel (...) Op die manier wordt de geest van het akkoord van 2017 onderuit gehaald en de toekomst van het sociaal overleg op het spe l gezet".

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.