Huisartsen houden actiedag voor betere patiëntverslagen van specialisten

In Vlaanderen en Brussel houden twintig Vlaamse huisartsenverenigingen vandaag een actiedag om te pleiten voor een betere informatiedoorstroming tussen huisartsen en specialisten. In de eerste plaats willen ze de specialisten die al goede verslagen sturen bedanken, maar ze merken dat dit op veel plaatsen nog beter kan.

De actiedag werd in het UZ Brussel in Jette officieel op gang geschoten door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, samen met Marc Noppen, CEO UZ Brussel en Kenneth Coenye, hoofdarts Sint-Jan Brussel en Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica. Huisarts Frank Mertens maakte duidelijk dat hij als beheerder van het Globaal Medisch Dossier (GMD) van de patiënt deze dagelijks moet updaten met de binnenkomende briefwisselingen, lab-uitslagen en allerhande onderzoeken. 

"Er bestaat enorm veel goede wil bij de meeste specialisten om de verslagen optimaal bij de huisarts te krijgen maar soms loopt het mis. Soms wijzigt de specialist de medicatie en communiceert die dat enkel aan de patiënt. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden waar medicatie soms dubbel of niet ingenomen wordt", vertelt Mertens.

Hij gaf wel aan dat ook de huisartsen hun communicatie naar de specialisten soms beter moeten verzorgen als ze doorverwijzen. Door corona en het huisartsentekort op divers plaatsen ligt soms tijdgebrek aan de basis van de communicatieproblemen. Vaak ligt de manke communicatie ook aan de wirwar van IT-systemen of problemen bij de administratie die onduidelijk registreert.

Dokter Mertens vreest ook dat we de patiënt als arts geregeld overschatten. Slechts een fractie van wat de specialist communiceert, wordt meteen gecapteerd door de patiënt. De huisarts mee op de hoogte brengen van de laatste wijzigingen, vermijdt dergelijke problemen meestal. De kans op een gevaarlijke situatie is bij misverstanden niet denkbeeldig: dubbel uitgevoerde onderzoeken, onaangepaste medicatie... Niet zelden leidt dit ook tot overbodige kosten in de gezondheidszorg.

Niet enkel in the cloud

Verslagen zijn ook wel eens in onduidelijke taal opgesteld, ze worden te laat verstuurd of  niet rechtstreeks naar de huisarts of de onjuiste huisarts gestuurd. Het verslag enkel in the cloud posten, volstaat niet. Het moet echt naar de huisarts gestuurd worden.

Frank Mertens wijst erop dat performante IT-systemen ontwikkelen in korte tijd wel degelijk kan zoals blijkt uit de aanpak van de coronacrisis (bv. uitnodigingen tot vaccinaties). Tijd nu voor een groot IT-plan dat de bidirectionele communicatie huisarts-specialist op de rails zet. De overheid moet dat steunen via uniformiteit, incentives en opleiding.

De huisartsenkringen zetten hun boodschap kracht bij met een posteractie met ludieke slogans. "Uw verslag springt in het oog", staat er bij een afbeelding van een oogonderzoek of "Bedankt voor uw spoedverslag" op een poster met ambulance die een patiënt ophaalt.

> Charmeoffensief huisartsen voor betere specialistenrapporten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.