"Huisarts draagt voortaan best aangepaste beroepskledij" (dr Jos Vanhoof)

"Ook voor ons, huisartsen, zijn er lessen te trekken uit wat we nu meemaken. Zo denk ik dat het in de toekomst voor de huisartsen nodig zal zijn om dagelijks beschermende beroepskledij aan te trekken in de dokterspraktijk." Dat zegt dr. Jos Vanhoof, die onder meer praktijkopleider is voor de universiteiten van Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel en Hasselt.

In zijn praktijk ziet dr. Vanhoof nog slechts een op de vijf patiënten die fysiek langskomen. "Dat is teruggevallen tot een marginale invulling van onze praktijk", zegt dr. Vanhoof. "Vier op de vijf patiënten 'zien' we via een telefonisch consult, en daar gebeurt dan een eerste triage. Mensen met manifeste klachten worden doorgestuurd naar de triagepost, en daarnaast hebben we een groep patië nten die vooral met vragen zitten omwille van onderliggende klachten zoals bijvoorbeeld reuma of een verminderde immuniteit, en daarnaast heb je nog een groep patiënten die genezen zijn, en terug aan de slag willen gaan, maar ook met vragen zitten."

"Een en ander betekent dat een op de drie vragen eigenlijk van arbeidsgeneeskundige aard is. Het zou dan ook goed zijn als de diensten voor arbeidsgeneeskunde zouden kunnen ingeschakeld worden om antwoorden te geven aan werknemers en werkgevers die met vragen zitten of men opnieuw of alsnog nog aan de slag kan in bijvoorbeeld een crèche of op een poetsdienst."

Over de werking van de triageposten in zijn provincie (Limburg, nvdr) is dr. Vanhoof lovend. "Het werkt goed, maar we worden wel geconfronteerd met een 'overload' aan positieve patiënten. Alle patiënten met grippale klachten krijgen het advies om thuis in quarantaine te gaan, maar als er klachten zoals kortademigheid bijkomen, worden ze doorgestuurd naar de triagepost, waar alsnog beslist wordt of ze naar huis moeten of moeten worden opgenomen in het ziekenhuis."

"De opnames in Limburg zijn erg gestegen, maar we zien toch ook dat de curve wordt afgevlakt", vervolgt de arts. "Experten zeggen ons dat de piek van ziekenhuisopnames zal vallen rond 5 of 6 april. Dat zal betekenen dat de piek van overlijdens valt op 12 april om daarna te dalen. Maar intussen blijft het natuurlijk primordiaal dat mensen de regels van handhygiëne blijven toepassen en ook in hun woning blijven om besmetting geen kans te geven", aldus nog dr. Vanhoof.

Dat er meer uitval is van eerstelijnszorg staat buiten kijf, zegt de arts. "De artsen, verpleegkundigen en thuisverzorgers zijn de grootste virusverspreiders. Ik hoop dat men dan ook werk zal maken van een aangepaste beroepskledij voor die mensen. Ook voor de huisarts zal er meer nodig zijn dan de witte jas die hij vroeger wel eens droeg. Hopelijk is dat een van de lessen die getrokken worden uit deze pandemie."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.