Hoogradioactief afval kan 'diep geborgen' worden in België

Het hoogradioactief en langlevend afval in ons land mag in de toekomst 'diep geborgen' worden. Daartoe werd deze week (22 november, red.) een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het is de eerste reglementaire akte van een nationale beleidsmaatregel voor langlevend afval.

"Dit besluit bekrachtigt de principebeslissing voor 'diepe berging' op Belgisch grondgebied", meldt NIRAS, de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen. "Het legt zo de basis om in een later stadium en binnen een duidelijk kader alle uitvoeringsmodaliteiten vast te stellen." 

Die uitvoeringsmodaliteiten zullen in 2023 worden bepaald tijdens "een participatief, transparant en stapsgewijs besluitvormingsproces met maatschappelijk debat", aldus Marc Demarche, directeur-generaal van NIRAS. Het debat moet leiden tot de keuze van een of meer uitvoeringssites in België. NIRAS wil zo voorkomen dat onnodige lasten worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. 

Langlevende afval ontstaat bij de productie van elektriciteit in kerncentrales en bij onderzoek rond medische en andere nucleaire toepassingen. Er is een eindbestemming voor nodig waarin het veel langer wordt afgeschermd dan in andere constructies die de mens tot op heden heeft gebouwd. 

"Alleen door dit afval in een geschikte, stabiele geologische laag te bergen, kunnen we het gedurende honderdduizenden jaren volledig isoleren van mens en milieu", besluit Demarche. 

In 2023 zal de Koning Boudewijnstichting een maatschappelijk debat organiseren met institutionele actoren, academici en deskundigen, maar ook met middenveldorganisaties en de bevolking.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.