Gezondheidswerkers en 65-plussers krijgen prioriteit wanneer er een coronavaccin is

In een nieuw advies heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) op vraag van de Risk Management Group (RMG) bepaald wie prioriteit moet krijgen wanneer een vaccin voor het SARS-CoV-2-virus beschikbaar komt. Dat zijn alle gezondheidswerkers om hun gezondheid en hun beschikbaarheid te garanderen in het geval van een mogelijke volgende golf of pandemie van COVID-19, alle personen ouder dan 65 jaar en patiënten in de leeftijd van 45-65 jaar met obesitas, diabetes, hypertensie, chronische cardiovasculaire, long-, nier- en leverziekten, hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose en alle recente vaste kankers of kankerbehandelingen.

"Aanvullende prioriteiten binnen de bovengenoemde groepen kunnen nodig zijn als er een beperkte hoeveelheid vaccin beschikbaar zou zijn", zo voegt HGR eraan toe. Deze aanbeveling kan ook nog worden gewijzigd in het licht van nieuwe gegevens en informatie over de immunogeniciteit van het (de) vaccintype(n) die beschikbaar komen. Zo zullen gegevens over bijvoorbeeld zwangere vrouwen en de impact van sociaal-economische en etnische achtergrond nauwlettend worden opgevolgd.

Dankzij een nauwe samenwerking met Sciensano en KCE (het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, nvdr) schat HGR dat ongeveer 4 miljoen mensen tot de risico- en prioriteitsgroepen behoren voor de vaccinatie tegen Covid-19 in België.

"Zonder de mogelijke reactie van de Belgische bevolking op de beschikbaarheid van een Covid-19 vaccin in een nieuwe situatie te kennen, kunnen we veronderstellen dat minstens 20 tot 30 procent van de mensen die tot de prioritaire en risicogroepen behoren, deze nieuwe vaccinatie zullen weigeren", stelt HGR. "Een grondig en preventief werk van de autoriteiten en de eerste lijn zal daarom van fundamenteel belang zijn om een maximale vaccinatiegraad van de risicogroepen te garanderen."

Het beantwoorden van de vraag of er een vaccinatieplicht moet komen in België, valt niet onder de bevoegdheid van de HGR, zo wordt aangestipt. "Het gaat hier om een politieke, en wetgevende beslissing met belangrijke ethische aspecten. Het is belangrijker dan ooit om actuele, onafhankelijke en transparante wetenschappelijke informatie te verstrekken om gezondheidswerkers en patiënten in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken", stelt de Hoge Gezondheidsraad. "De Belgische overheid, de media en de beheerders van de webplatforms hebben een belangrijke rol te spelen in de strijd tegen de verspreiding van desinformatie op het internet door 'anti-vaccinatie'-groepen."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.