Fonds Medische Ongevallen (FMO) zoekt arts

"Wij zoeken een arts die via een contract van bepaalde duur tot september 2023 (1,5 dagen per week) het Fonds wil ondersteunen in het kader van de Task force", luidt het. Kandidaten moeten wel snel reageren: tegen 12 mei...

De arts voert een medische analyse uit van de dossiers die het FMO hem/haar toevertrouwt. Hiervoor stelt het FMO hem/haar de volgende middelen ter beschikking: 

 • Een volledige IT-uitrusting (pc met de noodzakelijke software)
 • Medisch dossier
 • Wetteksten met betrekking tot het FMO
 • Baremata ivm fysieke en psychische schade
 • Medico-juridisch overleg binnen de dienst
 • Procedures en handleidingen
 • Repertorium van experten

De arts komt, voor de dossiers die hem worden toevertrouwd, tussen in twee fasen:

 • de medische analyse (bijkomende stukken opvragen, verslag na expertise opmaken, organiseren van een expertise en voorbereiden voor het medico-legaal overleg, samenwerken met de juridische dienst voor medische vragen).
 • de bepaling van de vergoedbare kosten en een eventueel beroep.

De toewijzing van de dossiers gebeurt door de medisch coördinator. Een portefeuille van 10 dossiers wordt toevertrouwd aan elke arts. Hij/zij krijgt een nieuw dossier voor elk dossier waarvoor ofwel:

Een conclusie onder de vorm van een eindverslag wordt neergelegd.
Een expertise waarvoor de praktische organisatie is toevertrouwd aan een dossierbeheerder.

De arts werkt onder het toezicht en begeleiding van de medisch coördinator en van de directeur van het FMO.
De arts meldt zonder verwijl aan de medisch coördinator elk belangenconflict.

Deze conflicten kunnen o.a. voorkomen in volgende gevallen:

 • Dossiers waarin familieleden of verwanten betrokken zijn.
 • Dossiers waarin een collega betrokken is waarmee hij een nauwe relatie heeft.
 • Dossiers over een voormalige patiënt.
 • Dossiers waarin hij voorheen als medewerker van het Riziv, reeds een advies gaf.

Meer info over de jobinhoud?
Mia Honinckx - Directeur van het Fonds 
Tel.: +3228942150
E-mail: Mia.Honinckx@riziv-inami.fgov.be

Deze versterking bleek wel nodig omdat onlangs bekend raakte dat het FMO te weinig rekening hield met het feit dta het college van deskundigen van het Fonds een arts bij expertises in zijn eigen taal moet kunnen verhoren, zoals De Specialist in zijn jongste nummer beklemtoonde via een actie van de Orde.

> Orde fluit FMO terug wegens taaldiscriminatie

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.