"Financiering artsen triagepunten verfijnen": open brief aan Jo De Cock (ASGB/Kartel en Domus Medica)

ASGB/Kartel en Domus Medica richtten een open brief naar de administrateur-generaal van het Riziv, Jo De Cock, met de vraag om de financiering van de triagepunten te verfijnen.

In een open brief aan, Jo De Cock tonen ASGB/Kartel en Domus Medica zich verheugd over de financiering voor het werk, de coördinatie en het personeel van de triagecentra, maar er zijn nog twee punten die snel opgelost moeten worden:

1/ de triagepunten die kiezen voor een solidair systeem van financiering van artsen moeten dit ook kunnen behouden. Dat betekent dat ze liefst de totale som van de honoraria van de verzamelstaat in globo in het triagepunt ontvangen, zodat zij die verder kunnen verdelen (zoals sommigen dit vandaag de dag al doen op basis van de efacturatie die zij nu doen).

2/ er moet dringend gekeken worden hoe de kosten (materiaal, kuis, huur container/gebouw, en dergelijke) gefinancierd worden. De bezorgdheid is daar zeer groot over. Er moet hier een kader gemaakt worden of een garantie komen dat die kosten worden terugbetaald.  

Daarnaast willen de briefschrijvers nog dit aanbrengen:

1/ Een aantal wachtposten heeft een aanvraag gedaan of reeds de deuren geopend tijdens de week (avond/nacht). Dit om de enorme wachtdruk die in sommige regio’s op de huisartsen komt te staan te verminderen, een goedgekeurd principe dat ook op de Riziv-website staat.

"Wij horen hier echter niets over en vernemen dat sommige wachtposten nu het antwoord gekregen hebben dat ze moeten wachten met openen. Voor ons is dat onaanvaardbaar. Waar de druk op het wachtgebeuren hoog is moeten wachtposten in de week kunnen opengaan. Dit is het minste wat we die huisartsen kunnen aanbieden."

2/ Wij hebben al gemeld dat er een probleem is met de aanrekening van het nomenclatuurnummer 101990 tijdens het weekeinde. Het is onmogelijk om te weten of de patiënt al tijdens de week gebeld heeft met zijn huisarts. Enkel in 1 softwarepakket leidt dit al tot meer dan 1.000 weigeringen van betalingen. Daarom nogmaals de dringende oproep om hier een oplossing voor te vinden (criteria nummer veranderen, specifiek nummer voor tijdens wachtdienst) want het kan niet dat al dit werk niet gehonoreerd wordt.

3/ Wij meldden al eerder dat de restrictie ‘één maal per periode van 7 dagen’ voor de prestatie 101135 moeilijkheden geeft, zowel voor huisartsen als specialisten:

• Een aantal patiënten dat thuis zit na telefonische triage is ongerust en belt meerdere keren terug. Dat vraagt telkens redelijk veel tijd met uitleg.

• Er zijn ook patIënten waarvan de arts zelf een striktere opvolging wil en dat resulteert ook in meerdere telefoons

• Zolang de aanbevelingen voor de ambulante praktijk zeer rigoureus opgevolgd worden zijn er soms ook meerdere telefoons per week nodig bij chronische patiënten (de vraag is bovendien hoelang dit kan aanhouden, want ook bepaalde zorg, die aanvankelijk wel wat uitgesteld kon worden, kan op een gegeven moment acuut worden).  Wij vragen dan ook dat deze restrictie wordt opgeheven.

4/ Het eerste schakelzorgcentrum in Vlaanderen is al open. Wat is het financieel kader voor de huisartsen/artsen die hier gaan werken? Een dringend overleg lijkt daar nodig.

5/ Hoe ver staat het met de financiering van ‘sociaal vervoer’ van patiënten naar een triagepunt, op verzoek van een arts?  

"Wij beseffen dat de druk bij iedereen groot is, maar het is onze taak als syndicaat om de problemen vanuit het werkveld te vertalen naar de overheid. Wij rekenen dan wel op oplossingen die hier aan tegemoet komen en vragen hierover dringend overleg."

Getekend door dr. Roel Van Giel dr. Paul De Munck  en dr. Reinier Hueting

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.