Europese Commissie wil strengere asbestlimiet op werkvloer

De Europese Commissie wil de limietwaarden voor de blootstelling aan asbest op het werk verlagen. Dat heeft ze aangekondigd bij de presentatie van een reeks maatregelen ter bescherming tegen asbest.

Asbest is sinds 2005 overal in de Europese Unie verboden, maar de kankerverwekkende stof blijft in vele oudere gebouwen aanwezig. Asbest blijft dus een groot gezondheidsrisico vormen, met name wanneer asbestvezels vrijkomen bij renovatiewerken. En omdat er in het kader van de transitie naar een klimaatneutrale economie de komende jaren veel gebouwen gerenoveerd moeten worden, is extra bescherming dan ook geboden, zo redeneert de Commissie. 

De Commissie stelt voor om de blootstellingsdrempel in de richtlijn uit 2009 over asbest op de werkvloer tien keer lager te zetten, van 0,1 naar 0,01 vezels per kubieke centimeter. "78 procent van alle werkgerelateerde kankers in de lidstaten hebben te maken met asbest. Het amenderen van deze richtlijn zal de blootstellingsniveaus voor arbeiders drastisch verminderen", verklaarde Eurocommissaris voor Jobs en Sociale Rechten Nicolas Schmit. 

De amendering moet goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Daar reageren de sociaal-democraten ontgoocheld. Ze wijzen erop dat het halfrond zich vorig jaar had uitgesproken voor een blootstellingslimiet van 0,001 vezels per kubieke centimeter. Het leidt de Europese vakbondskoepel ETUC tot de conclusie dat de Commissie "partij heeft gekozen voor de lobbyisten van het bedrijfsleven". 

Schmit, zelf een sociaal-democraat, hamert erop dat de Commissie zich heeft gebaseerd op de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. De Commissie heeft volgens hem voor een "meetbaar" en "haalbaar" voorstel geopteerd. "Het heeft geen zin om iets voor te stellen wat niet uitgevoerd kan worden", betoogde de Luxemburger.  

Naast de verlaging van de blootstellingslimiet  presenteerde de Commissie ook een aantal flankerende maatregelen, zoals de lancering van een campagne over het veilig verwijderen van asbest. Op langere termijn belooft ze ook wetgeving over de screening en registratie van asbest in gebouwen en een herziening van de richtsnoeren over de omgang met sloopafval. 

In 2019 overleden in de Europese Unie meer dan 70.000 mensen aan de gevolgen van vroegere  blootstelling aan asbest op het werk. Geraamd wordt dat er momenteel nog 4,1 tot 7,3 miljoen mensen blootgesteld worden aan asbest. Het overgrote deel van hen (97 procent) werkt in de bouwsector.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.