Ex-kankerpatiënten verwerven recht op vergeten bij afsluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wanneer iemand een verzekering gewaarborgd inkomen aanvraagt, mogen verzekeraars vanaf 1 februari geen rekening meer houden met een kankeraandoening waarvan de behandeling al meer dan tien jaar geleden succesvol is afgerond. Een door sectorfederatie Assuralia opgestelde bindende gedragscode daarover treedt dan in werking.

Sinds februari 2020 bestaat zo'n "recht om vergeten te worden" al voor ex-kankerpatiënten bij schuldsaldoverzekeringen.

Verzekeraars mogen zich volgens de gedragscode niet langer op een vroegere kankeraandoening beroepen om de aanvraag van een verzekering gewaarborgd inkomen te weigeren, de aandoening uit te sluiten van de verzekeringsdekking of een bijpremie aan te rekenen. De aanvrager zal wel nog steeds de ziekte moeten vermelden bij het afsluiten van de verzekering.

Er gelden wel enkele voorwaarden. "Zo moet een termijn van tien jaar verstreken zijn sinds het succesvol beëindigen van de behandeling", zegt Assuralia. "Daarnaast mag tijdens deze periode van tien jaar geen herval hebben plaatsgevonden en mag de kandidaat-verzekerde tijdens die tien jaar niet arbeidsongeschikt zijn geweest ten gevolge van zijn kankeraandoening."

De CEO van de sectorfederatie, Hein Lannoy, zegt dat de verzekeraars hiermee de aanbeveling volgen van onder meer Kom op tegen Kanker. Hij heeft het over een belangrijke stap "voor duizenden voormalige kankerpatiënten".

Dan gaat het "bij uitstek" over zelfstandigen, "die het qua gewaarborgd inkomen met zeer beperkte mogelijkheden moeten stellen en bij ziekte het risico lopen om in ernstige financiële moeilijkheden te belanden. Daarom sluiten ze vaak een arbeidsongeschiktheidsverzeker ing, zoals de verzekering gewaarborgd inkomen."

Lannoy wijst er verder op dat ons land op dit vlak "een pioniersrol" vervult, omdat het als eerste land het recht om vergeten te worden invoert voor de verzekering gewaarborgd inkomen.

Uit een recente Ipsos-peiling, op vraag van Assuralia bleek dat een tiende van de Belgen vandaag zo'n verzekering heeft.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.