Dr. Philippe Devos: "We moeten snel een leger van reserveverpleegkundigen op de been brengen"

De Bvas-voorzitter vraagt om zo snel mogelijk te anticiperen op de aanslepende pandemie door deze concrete en doeltreffende maatregel toe te passen "Dat is onmogelijk voor de zomer, maar het is haalbaar te velde voor najaar 2021. We hoeven niet te wachten tot de zomer om erover na te denken. Het is het juiste moment en de kosten zullen lager liggen dan die van een nieuwe golf."
"We hebben drie golven meegemaakt. De bevolking en het bedrijfsleven wachten op concrete oplossingen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Zij zullen niet aanvaarden dat deze pandemie eeuwig blijft duren en dat ze worden gewurgd via de flessenhals van onze samenleving: de intensive care-capaciteit." 
Concrete oplossing
In de vorige eeuw hadden we een reserveleger beschikbaar voor een gewapend conflict. We zitten momenteel niet in een oorlogssituatie, maar we staan wel voor een uitdaging: snel reageren op een nieuwe golf of een nieuwe pandemie. Daarom stel ik de oprichting voor van een leger van reserveverzorgers. We kunnen de verenigingen van spoedverpleegkundigen of de ziekenhuisfederaties op dit punt in beweging krijgen."
Hoe zou dat in de praktijk kunnen? 
"We moeten verpleegkundigen die het beroep niet meer uitoefenen (2/3 van de Belgische gediplomeerden oefent het beroep van verpleegkundige niet meer uit) mobiliseren. Daarvoor hebben we een wet nodig om vrijwilligers te kunnen mobiliseren bij hun huidige werkgever, financiering om de werkgever te compenseren zodat hij erbij wint (om discriminatie bij aanwerving te voorkomen) en een jaarlijkse recall van 2-3 weken voor werknemers ( 3-5 dagen theoretische cursus en 10-15 dagen praktijk) die gefinancierd moet worden." 
Wat zouden deze verpleegkundigen moeten doen?
"Deze mensen dienen in de ziekenhuizen voor de "gebanaliseerde" bedden. Eens ze daar zijn ingesprongen, kunnen de verpleegkundigen van de "gebanaliseerde" verdiepingen doorstromen naar de kritieke zorg. Bovendien zouden deze verpleegkundigen jaarlijks 2 à 3 weken terugkomen naar de IC voor een opfrissing van hun kennis. Die 3 weken moeten gefinancierd worden, zodat deze personeelsleden op dat moment in overtal zijn zodat ze ruimte hebben om echt te leren." 
Denkt u dat verpleegkundigen en andere verzorgenden die het beroep verlieten, bereid zijn om terug te komen? 
"Ik sprak met intensivisten, ziekenhuisdirecteuren en verpleegkundigen (veldverpleegkundigen, maar ook de anderen) en ik heb van niemand bezwaren gehoord."
Wanneer zou dit leger mobiliseerbaar zijn? 
"Het is niet haalbaar voor deze zomer, maar wel tegen najaar 2021. We moeten snel zijn. We moeten niet wachten tot de zomer om erover na te denken. Het is het juiste moment en de kosten zullen lager liggen dan een nieuwe golf. "
Wat vinden de autoriteiten van uw idee?
"Ik heb het idee aan hen voorgelegd. "
Zullen alle ziekenhuizen erbij betrokken zijn? 
"Ik stel voor dat we dit project reserveren voor ziekenhuizen in het land die meer dan 12 bedden op de intensive care hebben (ongeveer 2/3). Deze ziekenhuizen moeten investeren in infrastructuur (monitoring, ...) zodat zij in twee weken hun capaciteit op de intensive care kunnen verdubbelen: in totaal gaan we dan van 2000 naar 4000 bedden. Dit voorstel stemt overeen met een recente mededeling van de APHP (Parijse ziekenhuizen), waarin wordt uitgelegd dat slechts 10% van de gevallen van intensieve zorg van COVID transporteerbaar is (90% van de patiënten sterft als zij in een ziekenwagen worden vervoerd). Dus hebben we een nabijheidsstrategie nodig." 
Moet er naast dit leger ook worden nagedacht over de financiering? 
"We moeten het begrip "intermediaire zorg" erkennen. Dat bestaat bijna overal, behalve in België, met adequate financiering: in deze eenheden zouden patiënten kunnen worden ondergebracht die intensieve zorg nodig hebben (acuut infarct, neurologische beroerte, longontsteking met HFO-beademing): dat zou in de plaats komen van de huidige HFO-bedden van fase 2.'

'Het zou ons in staat stellen om een veel grotere buffercapaciteit te openen tegen lagere kosten dan wanneer alles open moet blijven. Ook zou het kwalitatiever zijn dan het gebruik van niet-gediplomeerd personeel om verpleegkundige te spelen... volgens de huidige wet waar geen enkel ziekenhuis zich aan houdt, rampen uitgezonderd." 

> Lees ook: 60% bezette IZ-bedden in Brussel, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.