Dalende loodwaarden in bloed van Hobokense kinderen

De halfjaarlijkse lood-in-bloed onderzoeken bij kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden in Hoboken, in de schaduw van de Umicore-fabriek, tonen opnieuw dalende waarden. Dat laat het Provinciaal Instituut voor Hygiëne van Antwerpen weten. Nog steeds hebben drie op de tien geteste kinderen die het dichtst bij de fabriek wonen een waarde van 5µg/dl, wat erop wijst dat aandacht voor loodblootstelling in de buurt van industrie belangrijk blijft.

Sinds 1978 wordt in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid de loodblootstelling bij inwoners van de wijk opgevolgd via bloedonderzoeken. In de maand oktober van dit jaar werd een nieuwe meetcampagne uitgevoerd bij 232 kinderen van 1 tot 12 jaar uit de wijken Moretusburg en Hertogvelden. 

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert dat er geen veilige waarde voor lood in bloed is, en dat er dus gestreefd moet worden naar een zo laag mogelijke waarde. Er wordt wel vastgesteld dat mensen pas ernstige gevolgen ondervinden bij loodwaarden hoger dan 2 µg/dl.

De gemiddeld gemeten bloedloodwaarde in Hoboken bedraagt 2,91 µg/dl en is de op een na laagste waarde ooit gemeten in de wijken. De historisch laagste waarde van 2,89 µg/dl dateert van het voorjaar 2019. Ondanks de positieve evolutie ten opzichte van de voorjaarscampagne, hebben nog steeds 3 op de 10 kinderen die in de zone het dichtst bij de fabriek wonen een waarde boven de 5 µg/dl. De medische werkgroep stelt dat de aandacht voor loodblootstelling in de buurt van de industrie dus zeer belangrijk blijft. 

In het voorjaar van 2021 was het gemiddelde loodgehalte 3,42 µg/dl . De gemiddelde loodwaarde van vandaag  (2,91 µg/dl) evenaart dus de historisch laagste waarde van 2,89 µg/dl van het voorjaar 2019. Minder goed nieuws is dat deze waarde nog steeds hoger is dan de gemiddelde waarde van de controlegroep; deze bedraagt 1,11 µg/dl.

"We zetten ons doorgedreven actieplan om verder te verbeteren onverminderd voort", reageert Umicore. "Sinds begin dit jaar stemmen we onze logistieke activiteiten op de weersomstandigheden af. Op dagen met hogere windsnelheden, stoppen we tijdelijk activiteiten waarbij stof kan vrijkomen. We sproeien en reinigen nog intensiever en we maken gebruik van de allernieuwste technologie om onze uitstoot op te volgen en bij te sturen. Umicore blijft alert om maatregelen in te voeren die haar emissies verder kunnen beperken en daarmee de lood-in-bloedwaarden nog verder verbeteren."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.