Brusselse regering kiest voor Donutmodel om economie te hervormen

De Brusselse regering wil de hervorming van de economie doorvoeren aan de hand van het Donutmodel. Zo kondigt staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) vandaag aan. De Donuttheorie van econome Kate Raworth (Universiteit van Oxford) biedt een alternatief voor de klassieke economische indicatoren zoals het BBP. Maatschappelijke rechtvaardigheid en milieu-uitdagingen moeten hand in hand gaan om de economie een koers te laten varen die leidt tot een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling.

Schematisch voorgesteld staat de buitenring van de Donut voor de ecologische grenzen die we niet mogen overschrijden (klimaatverandering, luchtvervuiling, enz.) terwijl de binnenste ring staat voor de sociale fundamenten (voeding, gezondheidszorg, onderwijs, enz.) waar we ni et onder mogen gaan om te voorkomen dat de basisbehoeften van de bevolking in het gedrang komen. De ruimte tussen de buiten- en binnenste ring van de Donut vertegenwoordigt het gebied waarin de economie als voorspoedig en bloeiend beschouwd wordt met respect voor het algemeen welzijn en de gezondheid van de planeet. De vzw Confluences, de onderzoekers van de ICHEC-hogeschool en de teams van Kate Raworth zullen precies deze theorie op Brussel toepassen in het kader van een participatief proces.

De Brusselse regering heeft de vzw Confluences, de onderzoekers van de ICHEC-hogeschool en de econome Kate Raworth, die de Donuteconomie heeft ontwikkeld, gevraagd om dit model op het Brussels Gewest en zijn bevolking toe te passen.

Het Brussels Donut-proces is voorzien tot de volgende lente met workshops van burgers, verenigingen en de Brusselse administraties. Het moet leiden tot een overzicht van de sleuteluitdagingen voor het gewest, een analyse- en actiehandleiding voor de administraties en de actoren om hun beslissingen aan de Donut-principes te toetsen en de oprichting van een gemeenschap en netwerk van actoren die de Donut-strategie onderschrijven.

Geïnteresseerden kunnen terecht op de website www.donut.brussels.

"We vangen met veel enthousiasme deze samenwerking met de teams van Kate Raworth aan. De Donut is een fantastisch pedagogisch instrument dat zoveel mogelijk mensen moet helpen de ecologische grenzen van onze planeet en de sociale fundamenten voor een voorspoedig en evenwichtig leven te begrijpen. Door het Donutmodel op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te passen, zullen we ook de juiste economische instrumenten kunnen uitwerken om de transitie waartoe de regering zich heeft verbonden, vorm te geven en te versnellen", stelt Barbara Trachte.

"Aangezien het de allereerste keer is dat de burgers in het volledige proces betrokken worden, speelt het Brussels gewest volgens mij een pioniersrol in het kader van de uitwerking van zijn Donut", vult Kate Raworth aan.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.