Brussels winterplan koppelt versterkte noodhulp aan duurzame inschakeling daklozen

Vrijdag wordt het Brussels winterplan geactiveerd. Voor het eerst gebeurt dat via een geïntegreerde gewestelijke coördinatie door Bruss'help. Bij volle capaciteit kunnen iedere avond tot eind april vrijwel 1.950 daklozen kosteloos onderdak krijgen. Minister van Welzijn en Gezondheid Alain Maron benadrukte donderdag bij de voorstelling dat er ook bijzondere aandacht besteed wordt aan de afstemming tussen dag- en nachtopvang en oplossingen op lange termijn. Zo wordt het ISSUE-project opgestart dat gezinnen een appartement aanbiedt waar ze onder meer psychosociale begeleiding en begeleiding bij hun reïntegratie in de samenleving krijgen.

Het winterplan kan rekenen op 6,2 miljoen euro van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en 1,3 miljoen federale subsidie. In ui tvoering van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar Samusocial werd de coördinatie van het daklozenbeleid toevertrouwd aan Bruss'help. "Dit moet het mogelijk maken om de uitputtingseffecten van een versnipperde coördinatie te voorkomen, de complementariteit van de maatregelen te bevorderen en de gediversifieerde aanpak op het terrein te valoriseren", vatte Maron het samen.

Het leeuwendeel van de winteropvang wordt aangeboden door Samusocial met 700 tot 750 plaatsen in drie opvangcentra. In het gebouw aan de Poincarélaan worden bovenop de 110 bestaande plaatsen tot 140 extra plaatsen geopend voor de meest kwetsbare groep mensen, wat het totaal op 250 plaatsen brengt. Daarnaast zijn er 300 plaatsen voor de opvang van de gezinnen aan de Kolonel Bourglaan in Evere, en in een tweede fase tot 300 plaatsen voor alleenstaanden in het gebouw aan de Kruidtuin, dat nog gerenoveerd moet worden.

Daarnaast zijn er nog 250 plaatsen in het gebouw aan Trierstraat, dat beheerd wordt door het Rode Kruis, CAW en Dokters van de Wereld.

Nieuw is het ISSUE-project, dat 45 plaatsen voorziet met begeleiding in tijdelijke onbewoonde sociale woningen. Zes soiale huisvestingsmaatschappijen hebben woningen ter beschikking gesteld. Het project wordt gecoördineerd door 't Eilandje, in samenwerking met Pierre d'Angle, Samusocial, Diogène en SMES-B en biedt verschillende voorzieningen: globale psychologische begeleiding afgestemd op de noden van de persoon of familie, begeleiding bij het vinden van een aangepaste woning en hulp bij de nieuwe duurzame huisvesting.

ISSUE staat voor Inclusion Sociale pour Sortir de l'Urgence Efficacement (Sociale inschakeling om op een doeltreffende manier uit de noodopvang te geraken). Een persoon of familie die in het project stapt, krijgt gedurende hoogstens vijf maanden een individuele woning in plaats van een plaats in een traditioneel opvangcentrum. Het project heeft drie doelstellingen: de dakloze via intensieve coaching helpen bij het zoeken naar een woning; rust en stabiliteit bieden en het (her)openstellen van de sociale rechten; en toegang bieden of herstellen tot Housing First.

Het winterplan 2019-2020 voorziet ook de uitbreiding van de dagopvangcapaciteit voor daklozen door gemeenten en OCMW's - 450 plaatsen in zogenaamde 'chauffoirs' waar de daklozen zich kunnen opwarmen - en "Winter 86.400" - 628 plaatsen in 9 diensten. Ook het aanbod aan plaatsen waar daklozen een middagdutje kunnen doen en op adem komen (Pierre d'Angle) verdubbelt. Door de uitbreiding van de middelen van het "86.400"-netwerk is een nieuwe "Rolling Douche"-permanentie, een huisvestingscoach-dienst ('t Eilandje) en langere onthaaluren tijden de winterperiode mogelijk.

Voor de winteropvang zetten de betrokken organisaties ook extra mensen in. Bij Samusocial gaat het om 100 mensen, bij "Winter 86.400" om 25 voltijdse banen en bij Dokters voor de Wereld om 70 vrijwilligers.

Minister Maron wees erop dat de 400 plaatsen voor migranten, in La Porte d'Ulysse en collectieve opvang, niet meegerekend worden in de Brusselse winteropvang. Hij wees er ook op dat in het regeerakkoord een groeipad is afgesproken voor de middelen voor het sociale en gezondheid. In januari start het debat binnen de Brusselse regering over de meerjarenbegroting.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.