Brusselse huisartsen kunnen personen vaccineren die niet zelf tot centrum raken

In het Brussels gewest gaan mobiele vaccinatieteams vanaf maandag 19 april thuis langs bij mensen die niet begeleid kunnen worden naar een vaccinatiecentrum. De mobiele teams zullen het vaccin van Johnson & Johnson gebruiken, want daar is maar één dosis van nodig.

Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, legde maandag tijdens een online persconferentie de werking van de mobiele teams uit. De mobiele teams zullen mensen bedienen die absoluut niet begeleid kunnen worden naar een vaccinatiecentrum. Het gaat om personen die zwaar gehandicapt zijn, niet meer mobiel zijn of zwaar psychologische problemen hebben.

Het gewest wordt voor de mobiele teams ingedeeld in vier zones - noord, oost, zuid en west - en vertrekken vanuit de centrale hub aan Kruidtuin. In een volgende fase, vanaf begin mei, worden de mobiele teams ook ingezet voor de vaccinatie van daklozen en mensen zonder papieren.

De huisartsen zelf kunnen vanaf morgen, 13 april, de niet-mobiele patiënten inschrijven voor een vaccinatie aan huis. De huisarts krijgt dan de keuze om ofwel een mobiel team naar de patiënt te sturen of om zelf spuiten op te halen in de hub Kruidtuin en het prikje zelf te geven. De inschrijving gebeurt via het nieuwe platform Bruvax van Doctena, dat de federale aanmeldingstool van Doclr vervangt.

"Het doel blijft om zoveel mogelijk mensen in de vaccinatiecentra in te enten. In een centrum kunnen we 20 personen per uur vaccineren, maar aan huis gaan betekent ook uitleg geven, de wachttijd na toediening respecteren en zo kunnen we maar 8 tot 10 personen per dag inenten per team. We blijven dus zoveel mogelijk de toegang tot de vaccinatiecentra te faciliteren", verduidelijkt Neven.

De huisartsen die hun niet-mobiele patiënten inschrijven, krijgen vanaf morgen al toegang tot Bruvax. De officiële lancering van de tool voor het grote publiek wordt verwacht op maandag 19 april. Het nieuwe en simpelere systeem moet de vaccinatiegraad van de 65-plussers mee omhoog stuwen. Momenteel zijn in Brussel 67,1% van de 85-plussers, 66,1% van de 75- tot 84-jarigen en 56,3% procent van de 65- tot 74-jarigen gevaccineerd. Die aantallen lopen gelijk met Wallonië, maar liggen in Vlaanderen wel een pak hoger. Voor groepsimmuniteit is 70% het vooropgestelde cijfer.

"De verandering van tool moet het echt zeer veel mensen mogelijk maken om zich nog in te schrijven voor de vaccinatie. We blijven sensibiliseren en de Brusselse apothekers krijgen vanaf volgende week ook inzicht in wie gevaccineerd is en wie niet. Die 70 procent zullen we wel halen en alles wat er bovenop komt, is mooi meegenomen", besluit Neven.

Intussen werden in Brussel al bijna 250.000 dosissen toegediend bij ongeveer 186.000 patiënten. 61.000 mensen kregen al hun tweede prikje. Deze week (12-18 april) kunnen er in Brussel 36.720 dosissen toegediend worden en volgende week (19-25 april) stijgt dat aantal naar 41.720 dosissen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Luc Hendrix

    12 april 2021

    Kunnen jullie hetzelfde artikel nog eens publiceren en nu de titel veranderen ion Vlaamse huisartsen?