Vas bepleit zerotolerantie voor agressie

Reeds vele jaren vormt de verdediging van de veiligheid van de artsen één van de prioriteiten van het Vas. Het Vas ondersteunt het VGSO dan ook ten volle in zijn oproep om de omkadering en opleiding van jonge artsen verder te verbeteren en een onafhankelijk meldpunt op te richten.

Het Vlaams Artsensyndicaat (Vas) is geschrokken om in de media kennis te moeten nemen van het onderzoek van het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg (VGSO), waaruit blijkt dat 4 op de 10 artsen in opleiding en zelfs 53% van de huisartsen in opleiding reeds geconfronteerd werden met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens stages of op de werkvloer. Deze cijfers zijn ronduit schokkend en tonen aan dat heel wat voorvallen tot op heden onder de radar bleven.

Zowel artsen in opleiding als reeds erkende artsen die slachtoffer worden van eender welke vorm van ongewenst seksueel gedrag, moeten weten waar ze dit kunnen melden en op welk (psychologisch) opvangnet zij beroep kunnen doen. Bijkomende initiatieven blijven nodig. Het VAS steunt het idee van de oprichting van een onafhankelijke ombudsdienst.

Het Vas wil hiervoor graag samenwerken met VGSO, het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg, met het Haio Overleg Platform (Hop), de vereniging van huisartsen in opleiding en met Vaso, de Vlaamse vereniging voor artsen-specialisten in opleiding.

"Wij stellen onze knowhow ter beschikking om maatregelen uit te werken ter preventie en omgang met agressie en geweld," geeft voorzitter Marc Moens aan. "Artsen, en zeer in het bijzonder artsen in opleiding, hebben het recht om veilig hun opleiding te kunnen volgen en hun praktijk te kunnen uitoefenen. Agressie en geweld zouden nooit mogen voorkomen in de uitoefening van een zorgberoep."

"Om een kwaliteitsvolle medische zorgverlening te kunnen aanbieden, moeten we ons beroep kunnen uitoefenen in een veilige, respectvolle omgeving. Wederzijds respect, patiënt / arts en vice versa, student-stagiair / stagemeester en vice versa en zorgverleners onderling is de basis van een kwalitatieve medische praktijkvoering. Het Vas blijft zich hiervoor onverminderd engageren."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.