SGGG verheugd met capaciteitsverhoging psychologen

De Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheid (SGGG) is verheugd met de versterkte inspanningen van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke waardoor mensen die hulp zoeken makkelijker en aan een gunstiger tarief een psycholoog kunnen raadplegen.

Psychiater Frieda Matthijs, voorzitter SGGG: “Er is duidelijk gehoor gegeven aan onze verzuchtingen. De geestelijke gezondheidszorg kampt met een groot capaciteitstekort. Wie hulp zoekt – ook dringende en ingrijpende – komt op een wachtlijst terecht die de hulp soms onaanvaardbaar lang uitstelt en de klachten vaak doet verergeren. De sector van de geestelijke gezondheidszorg is dan ook blij met deze extra injectie waarmee een ernstig begin gemaakt kan worden met het wegwerken van de malaise.”

Beter tarief voor de hulpvrager

De verbetering van het vorige akkoord is aanzienlijk, luidt het. Psychologen worden nu billijk vergoed (75 euro) per sessie, en is er ook vergoeding voorzien voor administratieve taken. Mensen die verhoogde tegemoetkoming krijgen, betalen slechts 4 euro per sessie i.p.v. 11 euro. De hulpvraag waarvoor psychologen ingeschakeld mogen worden is ook uitgebreid: niet alleen voor eenvoudige behandelingen, maar ook complexere problemen. In plaats van 4 (eenmalig verlengbaar met nogmaals 4) sessies per jaar is nu een maximum van 20 sessies per jaar mogelijk.

De nieuwe maatregelen betekenen een de facto capaciteitsverhoging met factor 2,5.

Laagdrempeliger

Grote troef van het akkoord is de flexibiliteit die het toelaat, meent de SGGG: groepssessies, proactief ingrijpen, outreachend werken en vooral ook preventie zijn allemaal mogelijk.

"Dat er bovendien geen verwijzing van een arts meer nodig is, en ook geen diagnose om met therapie te kunnen starten, maakt de geestelijke gezondheidszorg wellicht laagdrempeliger. De SGGG heeft altijd de samenwerking tussen de diverse sectoren vooropgesteld in het streven naar een geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg. Hij juicht daarom met name toe dat de geestelijke gezondheidszorg wordt ingebed in 32 lokale netwerken die elk hun eigen werkgebied hebben."

"De incentives beperken zich dus niet tot het terugbetalen van sessies bij de psycholoog. Het gaat over het uitrollen van een netwerk van psychologische zorg van gerichte preventie tot ambulante behandeling, geïntegreerd en afgestemd met lokale partners."

Deze investering komt de toegankelijkheid van de zorg ten goede, besluit de SGGG. Ze zorgt er ongetwijfeld voor dat meer psychologen over de streep worden getrokken om zich beschikbaar te stellen in de eerstelijnszorg.

> 32 netwerken zetten GGZ beter op de kaart

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.