Ruim 2,5 miljoen voor huisartsen om covid-barometer op peil te houden

In de context van covid-19 werd een barometer opgestart met medewerking van de peilpraktijken om de pandemie goed te monitoren en het huisartsenwerk te valoriseren. Dat vergt wel dat er 300 tot 500 praktijken deelnemen, maar dat aantal daalde mettertijd, met als gevolg dat het nu niet meer volstaat om representatief te zijn. Vandaar de financieringsovereenkomst, die alvast doorloopt tot eind juni van dit jaar.

De overeenkomst tussen het Riziv en Sciensano ter financiering van de monitoring van de evolutie van de COVID-19 pandemie in België via “syndromic” surveillance in huisartsenprakijken, lag voor op het jongste verzekeringscomité.

Momenteel zijn er ongeveer 120 peilpraktijken van Sciensano verspreid over heel België, een stuk minder dan de 4.000 huisartsen die ooit deelnamen.

Een stand van zaken leert dat de motivatie om de barometer in te vullen daalde naarmate de periode vorderde. Die heeft als gevolg dat het aantal peilpraktijken niet meer representatief is. Om tot goede informatie te komen over de pandemie dienen er 300 tot 500 praktijken deel te nemen. Alleen dan kan de pandemie goed gemonitord worden en kan er efficiënt ingegrepen worden.

Om de administratieve last van de huisartsen niet te vergroten is het nodig om zoveel mogelijk  de eforms te gebruiken. Die worden grotendeels automatisch elektronisch ingevuld via het elektronisch medisch dossier.

Dringende nood

Er is een dringende nood aan een monitoringssysteem, heet het. Vandaar de vraag om de overeenkomst vast te leggen van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021 met een vastgelegd budget voor de deelnemende huisartsen en de ICT ontwikkeling voor het monitoringssysteem. Dat extrabudget ligt op 2.550.000 euro.

Daarvoor moet u als huisarts een aantal zaken opvolgen: rapporteren op het niveau van de eerstelijnszone, minimaal 2 maal per week gegevens verzamelen, feedback geven per praktijk en het gebruik van het emd stimuleren. Huisartsen krijgen 400 euro voor 2 tot 4 audits per week en 800 euro voor meer dan 4 audits per week.

Wie later instapte, vanaf 18 januari 2021, ontvangt resp. de helft van dat bedrag.

> Lees ook: Ruim 4.000 huisartsen werken mee aan covid 2.0 barometer

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.