Overstromingen - GBO betreurt gebrek federale noodvoorziening huisartsgeneeskunde

De recente overstromingen in Wallonië troffen tal van huisartsenpraktijken. Sommige waren helemaal van de kaart geveegd. Hoewel de solidariteit tussen de huisartsen binnen de kringen heeft gewerkt, betreurt de GBO het dat er op federaal niveau geen noodvoorziening voor de huisartsenpraktijk bestaat om het hoofd te bieden aan dit soort gezondheidsrampen.

Eens te meer heeft de solidariteit tussen de huisartsen binnen de kringen gewerkt en dankzij die solidariteit konden vele collega's ofwel hun activiteit handhaven om de zorgcontinuïteit voor hun patiënten te verzekeren, ofwel hen doorverwijzen naar een andere collega. 

Tot nu toe trof het Riziv slechts twee maatregelen voor zorgverleners en patiënten.

Het syndicaat is van plan te pleiten voor tolerantie ten aanzien van de getroffen huisartsen, die door de door overstromingen veroorzaakte schade gedwongen zullen zijn om hun activiteit te verminderen of zelfs geheel te beëindigen.  

Zo moeten deze huisartsen hun premies, sociaal statuut en andere voordelen die gekoppeld zijn aan een minimale activiteitsdrempel voor 2021, zoals accreditatie, kunnen ontvangen. Zelfs als hun activiteitsdrempels niet de vereiste waarden bereiken om in aanmerking te komen.
De GBO zal ook voorstellen dat om een solidariteitsfonds voor getroffen huisartsen op te richten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.