Orde weldra verder zonder provinciale raden?

De nieuwe wind die door de Orde der Artsen waait, beperkt zich niet tot de hertimmering van de deontologische Code. Zoals bekend heeft Maggie De Block ook de hervorming van KB 79 over de organisatie van de Orde zelf op het oog. Zo is de kans groot dat de provinciale raden drastisch worden omgeturnd. Sommigen pleiten zelfs voor hun opheffing.

Maar eerst worden ze naar aloude traditie geïnstalleerd op basis van de jongste verkiezingsresultaten. Dat gebeurt de komende dagen en weken. Nadien beslist men over de nieuwe leidinggevenden van de Nationale Raad. Die stemming is geheim. De kans is reëel dat het mandaat van de huidige ondervoorzitters, resp. Michel Deneyer (NL) en Jean-Jacques Rombouts (FR) verlengd wordt. Maar uiteraard moeten we hiervoor de keuze afwachten van wie stembevoegdheid heeft.

Vraag is dan of het kabinet eindelijk voortmaakt met de geplande hervorming van de Orde. Ingewijden menen te weten dat de provinciale raden bijvoorbeeld gevoelig zullen worden afgeslankt of zelfs volledig dreigen te verdwijnen.

Provinciaal

Het is geen geheim dat in de huidige federale regering nogal wat tegenstanders te vinden zijn van de provinciale structuren. Denk maar aan de standpunten van de N-VA op dat vlak. Komt er een politiek compromis, dan zal op zijn minst dus het woordje 'provinciaal' moeten verdwijnen uit de benaming, als die commissies eventueel onder een nieuwe gedaante willen verderwerken. Een mogelijk spoor is dat ze verder door het leven gaan als een soort van 'administratieve antennes'. Overigens is het makkelijk gezegd om die commissies op te heffen, maar niet zo gemakkelijk gedaan. 

Want wat komt er dan in de plaats? De provinciale raden staan wel dichter bij artsen en patiënten dan de Nationale Raad. Bovendien vormden ze een onafhankelijke disciplinaire koker. Anderzijds: de uiteenlopende toepassing van het strafarsenaal voor dezelfde feiten, afhankelijk van de provincie, doet soms wat amateuristisch aan. Toch kan niet ontkend worden dat binnen deze commissies een pak expertise aanwezig is en het zou jammer zijn dat die van de ene dag op de andere zou verdwijnen.

Voorzitter

Tot slot nog een interessant gegeven: in de nieuwe constellatie bestaat de kans dat een arts voorzitter wordt van de Orde. Tot nu toe was dat steeds een magistraat van Cassatie, wat op zijn minst bizar is omdat het tenslotte over de Orde der Artsen gaat. Maar de oorsprong van die beslissing gaat terug op historische wortels tijdens de tweede wereldoorlog, al bestaan daar verschillende versies over. Intussen ligt die wel al meer dan 70 jaar achter ons...

Wat er ook van zij, de beslissing ligt nu in de handen van de wetgever, in eerste instantie bij de interkabinettenwerkgroep.

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Luc WOLLAERT

    19 mei 2018

    Het is meer dan verwonderlijk dat in het tijdvak van de Biotech artsen door de orde met weken schorsing gestraft worden enkel en alleen omdat zij teveel weten !! Geneeskunde is in de ogen van de meeste orde-artsen louter een kwestie van biochemie . Biofysica en quantumfysica is hen niet alleen onbekend , maar zij weigeren halsstarrig aan te nemen dat zowel voor diagnose als voor therapie plaats is voor methodes , die zij persoonlijk niet kennen . Dat er in een aantal specialiteiten gebruik wordt gemaakt van technische middelen vinden zij heel normaal , maar als een huisarts zo slim is de patient op een andere dan de gebruikelijke manier te behandelen
    doen ze zelfs geen moeite om eens na te denken en onderzoek te voeren naar hetgeen zij met hun studies niet hebben geleerd . Het gebruik van appar