Onderzoek plotse dood jonge sporters terugbetaald 

Eind vorige maand werd het wetsvoorstel over de terugbetaling van diagnostische en genetische testen in geval van plotse dood bij jonge sporter eindelijk aangenomen.

Dat voorstel was ingediend door Jan Vercammen, An Capoen, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp en Valerie Van Peel (N-VA), Catherine Fonck (cdH), Nathalie Muylle (CD&V), Ine Somers (Open Vld) en Damien Thiéry (MR).

Over gevallen van plotse dood bij jonge sporters heerst vaak heel wat wetenschappelijke onzekerheid. Die geeft dan weer aanleiding tot vermijdingsgedrag. Regelmatig (competitie) sporten heeft een belangrijk medisch en statistisch bewezen gezondheidsbevorderend effect bij allerlei hart- en vaatziekten. Door dit vermijdingsgedrag wordt bijgevolg gezondheidsbevorderend gedrag tegengewerkt.

De maatschappelijke kostprijs die dit met zich meebrengt is niet te becijferen, motiveren de indieners hun voorstel. “Regelmatig sporten vermindert ook ziekteverzuim, het gebruik van antihypertensiva en antidepressiva,… Daarom voeren we via dit wetsvoorstel de mogelijkheid in om een autopsie en bijhorende genetische en diagnostische tests te laten terugbetalen door de ziekteverzekering."

"Voor een optimale uitvoering van deze wet is het van belang dat de artsen die als eerste het overlijden vaststellen, de diensten voor anatomopathologie en de verschillende triagesystemen (zoals noodnummers 100, 112 en 1733) op de hoogte zijn van deze regelgeving. Ze moeten kunnen oordelen of een specifiek geval onder het toepassingsgebied van deze regelgeving valt. Voldoende informatieverstrekking en sensibilisering hieromtrent zal dus ook noodzakelijk zijn.”

Paradox

Plotse dood bij jonge sporters blijft een zeldzame maar tragische gebeurtenis. De maatschappelijke impact, zowel direct als indirect, is enorm en moeilijk correct te becijferen. Bovendien zitten nabestaanden vaak met onbeantwoorde vragen over de doodsoorzaak.

Preparticipatiescreening, in België een bevoegdheid van de gemeenschappen, blijft omstreden: de kosten zijn hoog en de efficiëntie twijfelachtig. Opvallende paradox: zelfs bij wetenschappelijk welomschreven hoogrisicopatiënten doet zich maar zelden een hartstilstand voor. “Dit wetsvoorstel beoogt de terugbetaling van medische diagnostiek bij jongeren onder de 35 jaar die overleden zijn in sportgerelateerde omstandigheden. De budgettaire impact is beperkt en de resultaten van deze onderzoeken kunnen leiden tot een meer zinvolle besteding van preventieve (communautaire) en therapeuthische (federale) budgetten.”

Het wetsvoorstel werd met een overweldigende meerderheid aangenomen bij slechts 14 onthoudingen en geen tegenstemmen. Wel treedt de wet zelf pas in werking na een periode van zes maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Zo is er nog ruimte om de uitvoeringsbesluiten voor te bereiden.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.