Nieuwe accrediteringsvoorwaarden per specialisme

Het ontwerp ministerieel besluit over de accreditering passeerde na de medicomut nu ook het Verzekeringscomité. De eerste dag na de tweede maand waarin het is gepubliceerd in het Staatsblad, wordt het van kracht. Allicht dus ergens in de zomervakantie. Hierbij de vereiste klinische activiteit en de contacten/prestatiewaarden per specialisme.

Basisprincipe is een drempelactiviteit per kalenderjaar van 1.250 contacten voor huisartsen en gemiddeld 13u klinische activiteit per week voor specialisten (of equivalenten daarvoor in contacten). Deze activiteiten kunnen voor maximaal 50% buiten het ZIV-kader liggen.

Voor de accreditering is een verklaring op erewoord nodig. Die is weerlegbaar: bvb. door gebrek aan actief Rizivnummer, inschrijving in een LOK, of afdoende activiteit.

U moet uw gevolgde navorming schriftelijk bewijzen. Voor LOK-deelname enkel via de gegevens van de Riziv-applicatie. U dient de accrediteringsaanvraag in via het standaardformulier per post of via de web-app. Vanaf 1 januari 2019 kan dat enkel nog via die app.

Uitzonderingen (vrijstellingen) zijn mogelijk voor deze accrediteringsvoorwaarden in perioden van zogenaamde ‘relatieve overmacht’. Denk aan ziekte, een arbeidsongeval, zwangerschap…

Per specialisme (13u klinische activiteit per week gemiddeld) gelden alternatief de volgende contacten en/of prestatiewaarden:

 

Specialisme

Contacten/prestatiewaarden

Anesthesiologie

500 of 10.000 K

Heelkunde

900 of 13.000 K en of 16.000 N

Neurochirurgie

700 of 9.300 K

Plastische heelkunde

800 of 12.000 K

Gynaecologie

1.250

Oftalmologie

1.250

NKO

1.250

Urologie

1.250 of 12.000 K

Orthopedie

1.200 of 20.000 N

Stomatologie

1.500

Dermatologie

1.500

Inwendige geneeskunde

1.000

Pneumologie

1.000

Gastro-enterologie

800

Pediatrie

1.000

Cardiologie

1.200

Neuropsychiatrie

600

Neurologie

1.000

Psychiatrie

600

Reumatologie

1.000

Fysische geneeskunde

1.250

Anatomo-pathologie

1.250

Röntgendiagnose

1.250 of 125.000 N

Radiotherapie

400 (1 consultatie = 1 punt, 1 simulatie = 4 punten)

Nucleaire geneeskunde

625

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Stefaan DENEWETH

  05 juni 2018

  wat met degene die een gemengde specialiteit hebben en als zodanig voorbeeld wettelijk geen attesten mogen afleveren? Kennis in verschillende deelgebieden wordt andermaal bestraft en eveneens wordt er tot consumptie aangepord. Besparingen worden niet op deze manier bedongen.

 • Stefaan DENEWETH

  05 juni 2018

  wat met degene die een gemengde specialiteit hebben en als zodanig voorbeeld wettelijk geen attesten mogen afleveren? Kennis in verschillende deelgebieden wordt andermaal bestraft en eveneens wordt er tot consumptie aangepord. Besparingen worden niet op deze manier bedongen.

 • Stefaan COLPAERT

  02 juni 2018

  En wat als je ééns al dan niet ontslagen wordt en hierdoor moeilijk aan een nieuwe mogelijkheid
  tot veelvuldig patiëntencontact kunt geraken. Is de ontslaggever dan niet verantwoordelijk voor het potentiëel
  verlies aan accreditering van de ontslagene? Wat als die ontslagene dan maar patiënten in het buitenland gaat zien, kunnen die dan ook als patiëntencontacten tellen?

  Stefaan Colpaert
  arts/internist
  Veldstraat 3
  8200 Brugge 2

 • Luc DELCOIGNE

  01 juni 2018

  Jammer dat men nog steeds rekening houdt met o.a. N-waarden....Bij elke besparingsronde vermindert immers de N-waarde van veel prestaties. Dus met hetzelfde werkvolume wordt het steeds moeilijker om de drempelwaarde te bereiken en te behouden. Enkel rekening houden met patiëntencontacten is dus eerlijker.