"Neen tegen legalisering onwettige geneeskunde door apothekers" (Bvas)

De apothekers lobbyden om het coronavaccin in hun apotheek te mogen toedienen en ze ijveren ze al langer om griepspuiten te mogen zetten. Maar hun aanspraken gaan nóg verder. Er is sprake van een offensief om taken die wettelijk voorbehouden zijn aan artsen naar zich toe te trekken. Bvas verzet zich daartegen.

De Bvas schetst nog even het uitgangspunt: tot dusver zijn de competenties van de arts vastgelegd in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG). Daarin staat dat niemand de geneeskunde mag uitoefenen die niet het wettelijk diploma bezit van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts. Deze wet definieert ook klaar en duidelijk wat als onwettige uitoefening van de geneeskunde wordt beschouwd.[1]

Maar dan komen de wrevelpunten naar boven: "De literatuur en sociale media staan bol van publicaties en initiatieven die de toegang van apothekers tot de competenties van artsen claimen: gaande van vaccinatie over screening op chronische ziekten, toezicht op biologische parameters in verband met medicaties en op het ontstaan van gezondheidsproblemen als gevolg van aanpassing van de dosering van geneesmiddelen."

Chronische medicatie

"Daar houdt het niet mee op", aldus Philippe Devos namens zijn Nederlandstalige en Franstalige huisartsen-bestuurders. "De apothekers claimen ook het recht om chronische medicatie te vernieuwen zonder voorschrift of onderzoek van de arts, evenals het recht om chronische medicatie stop te zetten zonder medisch advies, en het recht om gezondheidsproblemen te mogen behandelen die op basis van een ondervraging als "goedaardig" worden beschouwd.

"Last but not least claimen ze ook de vrije aflevering van geneesmiddelen die momenteel terecht aan een medisch voorschrift zijn onderworpen. De apothekers zien voor zichzelf een positie weggelegd die vóór de eerstelijnszorg komt, een positie die hen de bevoegdheid geeft om te beslissen of een patiënt al dan niet een arts moet raadplegen."

Artsentekort?

De weinige studies die een voordeel lijken aan te tonen voor de toegang van apothekers tot competenties van artsen, werden uitgevoerd in regio’s met een extreem tekort aan artsen zoals bepaalde regio’s in Frankrijk, Canada of de Verenigde Staten, riposteert dr. Devos op een veel aangehaald argument.

"Bvas betwist dat er in ons land dergelijk artsentekort zou zijn. Bovendien heeft de behandeling van de als voorbeeld aangehaalde problemen slechts betrekking op één enkel symptoom (vb. pijn bij het plassen, keelpijn, enz.) of op één geïsoleerd laboresultaat (vb. suikergehalte op een bloeddruppel). Dit is geenszins wat toekomstige artsen op de universiteit en tijdens hun stages wordt geleerd."

Belangenvermenging

De Bvas wijst er verder op dat het artsen verboden is om geneesmiddelen te verkopen vanwege het duidelijke risico op belangenvermenging. De arts zou dan een materieel of financieel belang kunnen hebben bij de keuze voor een bepaalde behandeling.

"Stel dat het artsen toegestaan zou zijn om geneesmiddelen te verkopen, dan bestaat het risico dat ze er meer of duurdere zouden voorschrijven dan medisch verantwoord is. Omgekeerd bestaat hetzelfde risico op financiële belangenvermenging uiteraard ook zodra apothekers voorschriftplichtige geneesmiddelen vrij zouden mogen verstrekken, voorschriften mogen verlengen of diagnoses mogen stellen."

"Een apotheker beschikt niet over de competenties die nodig zijn om een gezondheidsprobleem te behandelen in de context van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt. De follow-up van een chronische ziekte kan alleen worden overwogen in relatie tot andere gezondheidsproblemen. Dat vereist geen competentie maar een expertise die alleen de arts aan de patiënt kan garanderen."

"Door deze verantwoordelijkheid aan de apotheker toe te vertrouwen, wordt de illusie van kwalitatieve medische zorg gewekt. Het risico van mogelijk ernstige of zelfs fatale complicaties is reëel omdat gezondheidsproblemen aan de diagnose ontsnappen of omdat de algemene behandeling ervan wordt omzeild."

Complementair

De apotheker bevindt zich niet op een lijn die vóór de eerstelijnszorg komt. Hij heeft, in aanvulling op de arts, vele andere essentiële taken te vervullen, zowel op het vlak van primaire preventie als op het vlak van toezicht op ongewenste bijwerkingen van geneesmiddelen, het voorkomen van ernstige wisselwerkingen tussen geneesmiddelen en het geven van advies over het juiste gebruik ervan. Het is in dit complementaire kader dat Bvas de samenwerking tussen de twee beroepen aanmoedigt, besluit de Bvas-voorzitter in naam van zijn Nederlandstalige en Franstalige huisartsen-bestuurders,

[1] Artikel 3, § 1, WUG, definieert de geneeskunde aan de hand van de onwettige uitoefening van de geneeskunde: "Wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de geneeskunde, het gewoonlijk verrichten door een persoon die het geheel van de voorwaarden, niet vervult, van elke handeling die tot doel heeft, of wordt voorgesteld tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van de diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysieke of psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij de inenting.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Roel PHILIPPETH

  20 juni 2021

  Jij bent een gefrustreerde idioot!
  Apothekers hebben die expertise wel en beter dan de dokters. Wie ben jij om te oordelen over onze opleidingen en expertise? Vaccins zetten kan een kind van 3j!

 • Linda COPPEJANS

  18 juni 2021

  Ben apotheker en volledig akkoord met de artsen.Schoenmaker blijf bij je leest.Wat nu gebeurt is apothekers zien hun zakencijfer dalen omwille van giganten zoals medimarket,Farmaline enz Deze zijn in feite toch niet zo gericht op individuele medicatie en opvolging patienten. Voor sommigen is het echt zoeken naar iets extra om het cijfer op te krikken.Waarom nu taken van artsen overnemen terwijl de taak van apotheker al zoveel eisend is . .Als men nu begint met zijn patienten goed op te volgen en te overleggen met de plaatselijke artsen ,een gezamelijk team vormen ,zou dit niet veel beter zijn.En inderdaad wij vervullen de voorwaarden niet om deze handelingen uit te voeren en moeten wij dan ook een kabinet hebben met wachtende patienten.Wij hebben ook niet de uitrusting voor dit alles;

 • Caroline VERHAMME

  18 juni 2021

  Wat doen we dan met het volgende : wachtdienst op zaterdag avond. Patiënt neemt contact op met huisartsen-
  wachtpost omwille van helse keelpijn. Kan geen afspraak krijgen. De arts belt de patiënt ander half uur later op
  met de melding dat de patiënt niet mag langs komen op de wachtpost. " Ga naar de apotheek van wacht, vraag
  een ontstekingsremmer en ga maandag naar je huisarts". Vanaf vrijdag avond werkt er geen enkele huisarts meer en is men aangewezen op de apotheker die het dan moet oplossen.
  Apotheker C.V
  i

 • Els DANNEELS

  17 juni 2021

  Mijn mening is ook dat vaccineren niet toebehoort aan de apotheker. Dat is het domein van
  artsen en verplegend personeel. Alleen moest er een nijpend te kort zijn aan mensen om te
  vaccineren , dan kan men het overwegen in het belang van de volksgezondheid.
  Een apotheker moet zich bezig houden met medicatie en alles dat daar rond hangt, zoals interacties , dubbel gebruik.... aflevering juiste medicatie met de nodige uitleg .