“Naar een Vlaamse maatschappij met minder zelfdodingen “

Hey hoe gaat het” en de vzw Tout Bien - Okidoki overhandigde  in het licht van de komende verkiezingen, aan de voorzitters van de Vlaamse Politieke Partijen een memorandum ter preventie van zelfdoding bij jongeren.

In dit memorandum stelt  de vzw een aantal beleidsmaatregelen voor  die Vlaanderen in staat moeten stellen om tijdens de komende legislatuur het aantal zelfdodingen aanzienlijk terug te dringen van 18,7 per 100.000 inwoners (Eurostat 2012) tot resultaten lager dan die van de  EU-28 (11,9 per 100.000) en zelfs die van Nederland (10,7 per 100.000). 

Dit memorandum is een burgerinitiatief, al wordt het vreemd genoeg wel gesteund door minister Vandeurzen die eigenlijk aan de knoppen zit. Een memorandum dus aan zichzelf? 

Opstellers en medeondertekenaars met enige naam en faam zijn onder meer psycbiater Dirk De Wachter (Universitair Psychiatrisch Centrum K.U.Leuven), Heidi De Pauw (CEO Child Focus, docent Benelux Universitair Centrum Eindhoven, Jan Hautekiet, Rudy Aernoudt en Barbara Sarafian Bovendien hebben een 20-tal jongeren dit manifest mee vorm gegeven.

Waarom dit memorandum ?

De vzw stelt vast dat er reeds veel lovenswaardige initiatieven en preventie acties zijn maar dat ze zich vrijwel allen toespitsen op depressie. Reden waarom ze zich concentreert op suïcide bij jongeren. De vzw is de mening toegedaan dat de Vlaamse overheid te weinig spendeert aan preventie van zelfdoding.

Er sterven driemaal méér mensen in België en Vlaanderen aan zelfdoding dan in het verkeer en toch wordt 30 maal meer aan verkeersveiligheid dan aan preventie van zelfdoding gespendeerd. "Als we becijferen dat België 3,8 miljard euro per jaar verliest aan maatschappelijke waarde door zelfdoding (gebaseerd op studies die de waarde per mensenleven berekenen), dan stellen we vast dat amper 0,13% van het reëel verlies geïnvesteerd wordt in preventie."

Enkele concrete beleidsmaatregelen die worden voorgesteld: 

  • Beter functioneren van de Zelfmoordlijn 1813 m.b.t. haar telefonische bereikbaarheid, de functionering  van de Chatdienst alsook haar responstijd per mail
  • De versoepeling en vereenvoudiging van  de terugbetaling modaliteiten voor Psychologische hulp
  • Drempel verlagen van de eerste lijn geestelijke therapeutische ondersteuning, zonder administratieve rompslomp, een lage kost of voor zover mogelijk zelfs gratis
  • De ontwikkeling een zelfdodings-preventieplan op het niveau van elke school
  • Een adequatere opvolging na een poging tot zelfdoding
  • De aanmoediging van het Verenigingsleven om actief mee te werken aan de preventie tot zelfdoding, want hoe hechter gemeenschappen zijn, hoe minder zelfdoding voorkomt
  • Een verdere uitwerking van de antipestwetgeving van 2014 opdat werkgevers hun werknemers de mogelijkheid zouden kunnen bieden om gratis een psycholoog te contacteren bij psychosociale problemen die aan het bedrijf gelieerd zijn
  • De modernisering van de mediarichtlijn opdat de versterkende factoren in de media meer aan bod zouden komen zoals bv.: het vergroten van het sociaal netwerk, het zoeken naar professionele hulp, dat praten over geestelijke problemen helpt, voorbeelden van hoe anderen het hoofd bieden aan hun problemen,…

Waarom  dit initiatief?

Jean Louis Coppers, wilde, nadat zijn zoon op 22 jarige leeftijd uit het leven stapte, niet bij de pakken blijven zitten en startte 3 jaar geleden met de vzw “Tout Bien – Okidoki” het initiatief “Hey hoe gaat het?”. Door middel van diverse acties wenst de vzw het taboe te doorbreken dat er -nog steeds- heerst rond zelfdoding.

Mensen die mee het memorandum willen verspreiden of ondersteunen  kunnen dit door geld te storten (rekeningnummer vzw “Tout Bien – Okidoki”: BE 12 0689 3006 1992) of door zelf acties op te zetten.

Meer info over de vzw vindt u hier

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.