Jos Vanhoof: “Transparantie broodnodig bij overleg” 

Op het recente debat over de zin en onzin van het huidige overlegmodel hield huisarts Jos Vanhoof een pleidooi voor meer transparantie, een langetermijnvisie voor de groeiende chronische zorgvraag, een bottop-upaanpak en het co-pilootschap van de huisarts in de medische zorgcontext. Met een procesgestuurde verloning, en voor de patiënt de outcome als essentiële factor.

“Het overlegmodel vandaag is voor ons, pragmatisch ingestelde huisartsen, voor een groot stuk ver van ons bed. Er is te weinig transparantie over wat op de onderhandelingstafel ligt terwijl dat nochtans veel impact heeft op ons. Moet het nationale overleg niet de grote lijnen uitstippelen die dan verfijnd kunnen worden aan de basis, om een breed gedragen zorgmodel naar voor te kunnen schuiven?”

“En kunnen we geen cross-overs maken met atypische spelers die nu niet in het overlegmodel zitten? Ik denk bijvoorbeeld aan patiënten die een bredere rol zullen opeisen in hun vraag naar een correcte zorginvulling.“

"We worden meer en meer confronteerd met een belangrijke chronische zorgvraag. In het overleg vergt dat inderdaad een langetermijnvisie. “We kunnen wel over een periode van één of twee jaar negotiëren voor de acute zorg.”

"Ik breek een lans om te werken bottom-up in plaats van top-down."

Bevolking vergrijst niet, ze verwit

"Binnen de beperkte groeinorm - die nu eenmaal is wat ze is - moeten we het zorg-ecosysteem her-denken. Waarmee worden we nu het meest geconfronteerd? De bevolking is niet aan het vergrijzen, ze is aan het verwitten. De 80-plussers hebben een heel complexe zorgvraag, zowel in de medische als in de welzijns-, de sociale en de omgevingscontext."

"Wij als huisartsen mogen absoluut aanspraak maken op het co-pilootschap in de medische context. We zullen niet meer spreken van de eerste, tweede en derde lijn of van intra en extra- of transmurale zorg. Wel van een integrale lijn rond een specifieke conditie van een bepaalde patiënt met een expliciete integrale zorgvraag. Als je dat bewaakt, zorginhoudelijk en financieel invult, reguleer je ook de zorgconsumptie."

“Instrumenten die we meer kunnen gebruiken zijn procesgestuurde verloning en voor de patiënt de outcome."

> Lees ook: accountability rode draad doorheen betoog De Block, Facon, De Cock

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.