Hoge Gezondheidsraad: ADHD-diagnose geen taak voor huisarts of andere EL-professionals

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) meent dat alle vormen van medicatie voor ADHD terugbetaald moeten worden. De HGR heeft vandaag zijn aanbevelingen voor de behandeling van ADHD geactualiseerd en uitgebreid tot volwassenen. De HGR deed dat naar aanleiding van een adviesaanvraag vanuit de FOD Volksgezondheid.

Ook beveelt de HGR aan de huidige terugbetaling van methylfenidaat uit te breiden tot alle vormen van medicatie met vertraagde afgifte, het leeftijdscriterium van 6 tot 17 jaar te schrappen en de gelijktijdige terugbetaling van twee vormen van methylfenidaat (kort- en langwerkend) mogelijk te maken.

De HGR adviseert om voor alle leeftijdsgroepen te beginnen met een psycho-educatief aanbod, waarbij de patiënt en zijn of haar omgeving geïnformeerd worden over het ontstaan en de gevolgen van ADHD-symptomen. 

Belang van diagnose
 
Voor een gepaste behandeling van ADHD is het allereerst belangrijk dat de diagnose juist wordt gesteld. Hiervoor blijven de aanbevelingen van het advies van 2013 van toepassing. De diagnose ADHD bij een kind is geen taak voor de huisarts, leerkrachten of andere eerstelijnsprofessionals. Het is de opdracht van een deskundig team in de tweede of derde lijn.

Volwassenen worden best doorverwezen naar een specialist in de geestelijke gezondheidszorg met een opleiding in de diagnose en behandeling van ADHD op volwassen leeftijd, bij voorkeur in samenwerking met een psycholoog of klinisch orthopedagoog.

Voor kinderen onder zes jaar wordt een medicamenteuze behandeling afgeraden.

Vanaf zes jaar is medicamenteuze behandeling mogelijk, al dan niet in combinatie met niet-medicamenteuze behandelingen zoals een oudertrainingsprogramma (tot twaalf jaar) of cognitieve gedragstherapie (voor kinderen van dertien tot achttien jaar). Er is volgens de HGR onvoldoende wetenschappelijk bewijs om interventies als relaxatietechnieken en vaktherapieën aan te bevelen bij kinderen. Voor volwassenen kunnen deze interventies een ondersteunende rol spelen.

Psychologische hulp

De HGR beveelt verder aan de terugbetaling van alle vormen van medicatie mogelijk te maken, indien de voorschrijver de richtlijnen volgt. Psychologische ondersteuning zou geen voorwaarde mogen zijn voor de terugbetaling van medicatie. Daarnaast wordt psychologische hulp, volgens de HGR, momenteel te weinig terugbetaald en is die om die reden niet voldoende toegankelijk voor veel gezinnen.

Als psycho-educatie niet voldoende is, moeten andere interventies worden overwogen. Deze worden gekozen op basis van verschillende factoren, zoals de leeftijd, de ernst van de ADHD, de aanwezigheid van gedragsstoornissen of andere onderliggende aandoeningen, het effect van de genomen maatregelen en de voorkeuren van de patiënt. De verschillende zorgpaden worden in het advies nader toegelicht.

De HGR heeft in het verleden twee adviezen uitgebracht over ADHD, in 2011 en 2013. Beide adviezen blijven van toepassing.

Specifieke diëten: geen bewijs van doeltreffendheid

Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs om andere interventies zoals relaxatietechnieken, vaktherapieën, neurofeedback en gecomputeriseerde cognitieve training aan te bevelen voor de behandeling van ADHD. Er is ook geen bewijs voor het effect van lichaamsbeweging of specifieke diëten, maar een gezonde voeding en levensstijl worden uiteraard aanbevolen.

Nood aan meer professionals 

De HGR herhaalt daarom de aanbevelingen die al gemaakt werden in 2013: er zijn meer professionals nodig die een opleiding in ondersteuningsprogramma's hebben gevolgd, net als een betere terugbetaling van psychologen, meer oudertrainingsprogramma's, en betere opleiding voor leerkrachten in dit verband. De HGR beveelt ook aan te investeren in meer multidisciplinaire teams.
 
Het volledige advies (HGR_9547) is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Elsie FOOY

  07 mei 2021

  En zal er iets gedaan worden met dit advies? Vooral volwassen werknemers van geboortejaren rond eind 1970 er jaren worden zeer slecht of niet begeleidtgv dure medicatie en dure psychologische consulten plus te tijdrovend onder de huidige werkdruk. Daardoor loopt het vaak fout op de werkvloer en/of privé. Bovendien worden zij gestigmatiseerd door de antilobby die AD(H)D niet kent en vooroordelen verspreidt.

 • Anthony CORNELISSEN

  04 mei 2021

  Super advies , zo zie ik het nu net ook.
  Alleen de praktijk is een ander paar mouwen, met wachttijden van 1/2 jaar en meer.
  Wie gaat dat oplossen?