Grootscheepse audit zet huisarts centraal in zorg obese patiënt

Huisartsen zijn de managers van het globaal medisch dossier en staan daardoor centraal in de zorg van de obese patiënt. Een multidisciplinaire aanpak met een duidelijke afbakening van de rollen van alle betrokken gezondheidswerkers, moet leiden tot kwaliteitsverbetering. Zo luidt een advies na een 'grensverleggende' audit obesitaschirurgie bij 97 ziekenhuizen.

Voor het eerst lichtten Riziv, FOD Volksgezondheid en FAGG samen de ziekenhuizen door en doen verbetervoorstellen voor het traject dat patiënten volgen voor obesitaschirurgie, de zorgkwaliteit en de opvolging van diezelfde patiënten. Alle 97 ziekenhuizen ontvangen nu een volledig maar geanonimiseerd verslag van de audit en er zitten nog twee audits in de pipeline.

Uit het auditrapport bariatrische chirurgie blijken duidelijke verschillen tussen die ziekenhuizen. De audit had een ambitieus karakter en richtte zich in eerste instantie op de analyse van gegevens van 97 ziekenhuizen die ingrepen bij zwaarlijvigheid uitvoerden in 2016. Bij 19 ziekenhuizen zijn die gegevens daarna ook ter plaatse bestudeerd, onder meer om na te gaan of ze overeenstemden met de praktijk en om de werking op het terrein beter te begrijpen.

Huisartsen managers algemeen zorgpad

Huisartsen zijn de managers van het globaal medisch dossier en staan daardoor centraal in de zorg van de obese patiënt, luidt een van de adviezen. "Het algemene zorgpad, dat vaak wordt genoemd als de oplossing voor een beter beheer van obesitas, is niet gedefinieerd in termen van frequentie/type van consultaties en aanvullende onderzoeken."

"Het is daarom belangrijk om de competenties in kaart te brengen, de pre- en postoperatieve begeleiding te standaardiseren en de nodige middelen te mobiliseren voor het gehele zorgproces: coördinator, voedingsdeskundige, artsen-specialisten in de interne geneeskunde, diëtist, fysiotherapeut, psycholoog/psychiater, maatschappelijk assistent, artsen-specialisten in de heelkunde en behandelende arts. Deze multidisciplinaire en gecoördineerde zorg kan een weloverwogen en gerechtvaardigde toegang tot heelkunde of een andere behandeling garanderen."

De adviezen op een rijtje:

  • De patiënt een degelijk ‘zorgpad’ aanbieden: multidisciplinair (betrek bv. ook de huisarts) en zowel in als buiten het ziekenhuis. Daarbij de nadruk leggen op langdurige follow-up.
  • De patiënt responsabiliseren: hij kan zelf een cruciale rol spelen in de behandeling van zwaarlijvigheid via dieet, beweging, levensstijl, enz. Vanuit de audit is er dan ook een voorstel om terugbetaling uit te werken voor bepaalde zorg die nu niet terugbetaald is (bv. van diëtist), in functie van het gevolgde traject.
  • De onderzoeken en raadplegingen standaardiseren die voor en na een ziekenhuisopname nodig zijn.
  • De ‘nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen’ bij zwaarlijvigheid aan de huidige medische technieken en inzichten aanpassen.
  • De elementen in de wetgeving bijwerken die aanleiding kunnen geven tot een lagere kwaliteit van gezondheidsprocessen, misbruik en medische ‘overconsumptie’. De wetgeving spreekt bv. over 1 jaar gedocumenteerd dieet, maar geeft hieraan geen enkele inhoudelijke invulling.
  • Een geüniformiseerd nationaal elektronisch register oprichten met daarin alle ingrepen die uitgevoerd zijn bij zwaarlijvigheid. Het elektronisch patiëntendossier is daarvoor een belangrijke informatiebron.
  • De ziekenhuizen belonen die zelf al ‘best practices’ ontwikkeld hebben.
  • De follow-up van ziekenhuizen verzekeren die het minder goed doen.

Het volledige auditrapport vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.