Gezocht: praktijken voor proefproject sneltesten

Prof. Ann Van den Bruel (KU Leuven) zoekt huisartsen(praktijken) die willen meewerken aan een pilootproject. Dat project zal de praktische flow en de implementatie in de praktijk onderzoeken van antigeen-sneltesten en richtlijnen te verbeteren.

Daar komt organisatorisch immers heel wat bij kijken: gescheiden circuits creëren, verdachten covid versus niet-covid onderscheiden, elektronisch alles correct doorgeven… Wat zijn de barrières, wat de facilitatoren? Van den Bruel stelde haar project voor op de medicomut van afgelopen maandag.

Ze schetste de mogelijke voordelen: je kunt sneller contactopsporing opstarten bij Covid+ en ook sneller weer aan het werk of naar school bij Covid-. En als men bij zieke patiënten vaststelt dat het niet om covid gaat, wat is het dan wel? Tot slot komt het diagnostisch proces terug bij de eigen arts, met volledig dossier.

Nieuw KB

De implementatie van dit alles vergt een nieuw nomenclatuur-KB maar eerst wordt alles dus beperkt in proefproject getest. Daarom komen er 100 testen gratis per deelnemende huisartspraktijk ter beschikking en 1.000 per deelnemend triage/testcentrum.

Streefdatum is om te starten volgende week. In totaal zijn hiervoor 5 huisartsenpraktijken per regio nodig, naast drie afnamecentra per regio. Het komt erop aan om een duidelijke informatieflow te  installeren, van verwijzend arts naar het triagecentrum, maar ook van het resultaat naar de patiënt, resp. de vaste huisarts/EMD.

Voor de patiënten zijn deze sneltesten gratis, de artsen krijgen 16,42 euro per test  terugbetaald als de studie afgelopen is. Let wel: het gaat hier om een ‘proof of concept’, een beperkte aanpak die verkent hoe alles werkt in een echte praktijk.

Overigens is de kogel nog niet door de kerk na de afloop van deze proef: immers, als de antigeentest op grote schaal wordt uitgerold voor artsen, wie zal die dan terugbetalen? De federale of de regionale overheid? Tijd om daarover nog even te kissebissen in ons Belgenlandje.

> Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ann.vandenbruel@kuleuven.be

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.