E-voorschriften: PARIS beschikbaar binnen twee maanden?

In het tweede trimester van 2016 schreven 5.223 huisartsen minstens voor een vierde elektronische geneesmiddelenvoorschriften voor en op 31 augustus 2017 maakten al 9. 116 artsen gebruik van het elektronisch voorschrift. Die cijfers werden aangehaald door minister De Block in de Commissie Volksgezondheid. De minister kondigde na een testfase ook de intrede aan van het PARIS-programma -binnen twee maanden-.

Afgevaardigden Catherine Fonck, Véronique Caprasse en Daniel Senesael, respectievelijk van de cdH, DéFI en de PS, brachten het elektronisch voorschrift en meer algemeen de ontvankelijkheid van artsen voor eHealth ter sprake in de commissie.

De helft van de helft

Minister Maggie De Block ontkende niet dat artsen zich zorgen terzake maken en ook niet dat er bepaalde problemen zijn met eHealth tools in de praktijk. Maar ze zei ook ‘positieve signalen’ op te vangen: goede scores voor parameters zoals de telematicapremie voor huisartsen in 2016 bijvoorbeeld.

“De helft van de huisartsen haalt de drempels voor minstens drie van de zes e-parameters”, aldus de minister. “Wat het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen betreft, blijkt uit cijfers dat minstens 25% van de voorschriften van 5.223 huisartsen in het tweede trimester van 2016 elektronische voorschriften waren. En op 31 augustus 2017 hadden al 9. 116 artsen elektronische voorschriften gebruikt. “Ook in ziekenhuizen neemt het aantal e-voorschriften toe. Veertien ziekenhuizen zijn vandaag al in staat om elektronische voorschriften te maken voor ambulante patiënten.”

De intrede van PARIS

De minister had het ook over de ontwikkeling van het PARIS-programma dat toegankelijk is voor artsen via het eHealth platform van op een desktop, laptop, en op termijn ook op tablet en smartphone. PARIS is bestemd voor artsen die (nog) niet beschikken over een elektronisch medisch dossier (EMD) en voor huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen die zich in een situatie bevinden waarin ze geen toegang hebben tot hun softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier of tot het informaticasysteem van het ziekenhuis, bijvoorbeeld tijdens huisbezoeken, bezoeken in woonzorgcentra of tijdens een consultatie in het ziekenhuis.

De app werd aanvankelijk beloofd voor het derde trimester van 2017. Nu dus. Houdt die belofte stand? In de commissie bevestigde de minister in elk geval dat de ‘real-life’ testfase inderdaad voorzien werd zodat potentiële gebruikers kunnen nagaan of de oplossing doeltreffend is. “PARIS zal beschikbaar zijn vanaf 1 december 2017”, aldus de minister die ook beloofde om voor de nodige ‘communicatie’ te zorgen na de testfase, praktische informatie incluis, onder meer over de helpdesk.

Papier hier

Maggie De Block zei ook nog dat papieren voorschriften wellicht een zeldzaamheid zullen worden, maar dat ze niet zullen verdwijnen met het oog op mogelijke problemen met internetverbindingen of andere informaticaproblemen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Herwig CATTOIR

  18 januari 2018

  intussen zijn we half januari gepasseerd. complete stilte op het paris-front. beloften van onze dierbare staat... weet u wel. mogen wij dan ook "in alle stilte" bvb onze gegevensdeling- zorgtrajecten later indienen, tegen laat ons zeggen... wanneer het ons eens uitkomt?
  magistraal voorschrijven op recipe is een ramp, vooral voor onze confraters apothekers. zij zijn nog veel meer dan wij de dupe van dit non-performante systeem.

 • Paul VAN ACKER

  17 oktober 2017

  Paul Van Acker
  17 okt 2017
  Ik ben chirurg,gepensioneerd in het ziekenhuis,maar prive nog ambulante heelkunde .
  Ik vind een maand om met Paris te leren werken te weinig .Ik hoop dat er een overgangsperiode is van minstens een jaar .
  M.v.g

 • Ann VERLEYEN

  06 oktober 2017

  Ik stuurde eind augustus een mail naar de bevoegde instantie om Paris aan te vragen maar kreeg tot nu toe geen reactie.Hoe zal dat in zijn werk gaan?

 • Simon SMOUT

  03 oktober 2017

  politiekers hebben zeer weinig kennis van informatica - bovendien kopen ze altijd de goedkoopste (lees de slechtste) software. En dan zitten wij met de gebakken peren.

 • Albert VAN DAMME

  03 oktober 2017

  Geachte,
  Gelieve a.u.b. ook rekening te blijven houden met gepensioneerde H.A. die nog af en toe
  een voorschrift willen maken voor familie of vrienden .
  In deze optiek zou het handgeschreven voorschrift best nog een paar jaren dienen geldig
  te blijven .
  m.v.g.

 • Marc DERVEAUX

  03 oktober 2017

  Noodzakelijk programma voor veel artsen beschikbaar slechts 1 maand ?? Voor het invoege treden !
  Typisch Belgisch.
  Zal nooit op brede schaal operationeel zijn.
  Wordt een operationele en administratieve ramp .
  Hier is een overgangsperiode van 1 jaar noodzakelijk.

 • Sophie DE TROYER

  03 oktober 2017

  Als apotheker krijg ik regelmatig de vraag van oudere artsen zonder praktijk of de papieren voorschriften nog geldig zullen blijven na 01/2018
  wat zal er gebeuren,

 • Raoul GEERTS

  03 oktober 2017

  Geachte,
  Ik ben dermatoloog en gebruik veel magistrale bereidingen.
  Hoever staat het met recip-e voor wat betreft voorschrijven van magistrale bereidingen.
  Ik verneem van bevriende apothekers dat er veel fouten sluipen in electronische voorschriften met bereidingen.
  Zullen "papieren" voorschriften nu al dan niet nog gedoogd worden voor oudere artsen in uitloopfase na 1 januari 2018?
  Dr Raoul Geerts
  Dermatoloog