Covid-patiënten gediagnosticeerd door een arts, thuisverpleegkunde

De thuisverpleegkundige moet minimaal éénmaal per week rapporteren aan de behandelende arts. Dat kan in een patiëntenbespreking, telefonisch of elektronisch. De neerslag van die rapportering moet in het verpleegdossier komen, meldt het Riziv dat de tijdelijke maatregel om deze patiënten thuis op te volgen, verlengt.

Het Riziv namen in het begin van de crisis 2 maatregelen om verpleegkundigen te helpen voorzorgsmaatregelen te nemen en patiënten te kunnen opvolgen die getroffen werden door het virus.

De tijdelijke maatregel (Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts) blijft tot nader order geldig.

De maatregel “verhoging van het honorarium en de terugbetaling voor bezoeken van een thuisverpleegkundige” is gestopt. Er wordt een ander systeem overwogen waarover het Riziv zo snel mogelijk info zal verstrekken.

Opvolging en toezicht

Wat de opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie betreft, gediagnosticeerd door een arts, luidt de omschrijving van deze zorg als volgt:

 • gerichte observatie van parameters (temperatuur, spierpijn, respiratoir, RR, enz.)
 • begeleiden van de patiënt bij preventieve maatregelen: gebruik van beschermingsmaterialen, quarantainemaatregelen, enz.
 • begeleiding bij zuurstoftoediening (indien dat het geval is).
 • Een arts moet de zorg voorschrijven. In dringende gevallen kan dit een mondeling geformuleerd medisch voorschrift zijn, met schriftelijke bevestiging van de arts binnen de 6 maanden na de start van de zorg.

Voor welke patiënten?

De patiënten moeten zich altijd in een COVID-19 gerelateerde situatie bevinden die verpleegkundige zorg vereist. Het kan gaan om patiënten:

 • die (vermoedelijk) besmet zijn of geweest zijn met het COVID-19-virus en
  ziek worden op een plaats waar de maatregelen van toepassing zijn
 • teruggestuurd worden vanuit een triagepost of schakelzorgcentrum naar een plaats waar de maatregelen van toepassing zijn
 • na ontslag uit het ziekenhuis terugkeren naar een plaats waar de maatregelen van toepassing zijn.
 • bij wie het gebruikelijk zorgnetwerk is weggevallen door de COVID-19-maatregelen en waarbij de verpleegkundige regelmatig belangrijke parameters moet controlerenen toezicht moet houden op de algemene gezondheidstoestand.

Hoe deze zorg aanrekenen?

 • 419333: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, thuis Bedrag: 13,98 EUR
 • 419355: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, thuis weekeind of feestdag Bedrag: 21,37 EUR
 • 419370: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, hersteloord Bedrag: 13,98 EUR
 • 419392: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats mindervaliden Bedrag: 13,98 EUR

Hoe het verpleegkundig dossier invullen? De verpleegkundige moet:

 • de COVID-19 gerelateerde problematiek documenteren in het verpleegdossier van de patiënt met onder meer de inhoud van het voorschrift 
 • die documentatie op eenvoudige vraag voorleggen aan de adviserend arts van het ziekenfonds  van de patiënt of aan de bevoegde controlediensten.
 • minimum éénmaal per week rapporteren aan de behandelende arts. Dit kan in een patiëntenbespreking, telefonisch of elektronisch. De neerslag van die rapportering moet u in het verpleegdossier opnemen

Over de context van de maatregelen leest u meer hier.

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.