Brussel: niet twee of drie, maar vier netwerken!

Door de wijziging van de netwerkteksten van minister De Block, inclusief de mogelijkheid van een netwerk dat twee regio's overlapt, hangt er verandering in de lucht in de Brusselse regio. De Brusselse minister van Gezondheid, Didier Gosuin, bevestigt dat het "onmogelijk is om slechts twee of drie netwerken op te richten in de regio."

Zonder een oordeel te vellen over de methode De Block-Vandeurzen geeft Gosuin de voorkeur aan bilaterale discussies. "In Brussel hebben we regelmatig contact met de ziekenhuizen. Wij verkiezen om dit face-to-face te doen. We praten met hen. We luisteren naar hun reacties, meer pragmatisch. "

Brussel is Vlaanderen niet. Brussel heeft zijn eigen kenmerken en Didier Gosuin wil ze verdedigen. "Het project van mevrouw De Block is geïnspireerd op het Vlaamse model. Maar de oplossingen van Vlaanderen zijn niet noodzakelijk die voor Wallonië of Brussel. Net zo zijn de oplossingen voor Wallonië niet die voor Brussel.”

30 tot 40% van de patiënten buiten Brussel

"Specifiek is dat we veel verder gaan dan ons grondgebied voor de patiëntimpact. Tussen 30 en 40% van de patiënten komt van buiten Brussel. Dat levert andere soorten problemen op, kritiek wie we al leverden en waarmee rekening werd gehouden in de nieuwe tekstversies. Het begrip 'grondgebied' is bijvoorbeeld opgeheven. "

"We zullen nu het aantal netwerken bespreken", vervolgt Didier Gosuin. "Maar als we kijken naar de Brusselse bevolking plus de buiten-Brusselse bevolking, dan kunnen we dit niet regelen met minder dan vier netwerken."

De zuilen overstijgen: grote stap voorwaarts

De actoren zoals de Brusselse ziekenhuisfederatie Gibbis verdedigden herhaaldelijk een bottom-upbenadering. Nu zegt minister Gosuin ook: "Netwerken mogen zichzelf niet van bovenaf opdringen." De actoren zelf moeten de beste synergieën vinden. Als we de vier netwerken willen opleggen, zouden we meer kwaad dan goed doen. ".

Desalniettemin hoopt Didier Gosuin dat de netwerken het mogelijk zullen maken om een aantal hindernissen te nemen: "De logica van netwerken kan verouderde verzuilingslogica overstijgen. Dan kunnen morgen openbare ziekenhuizen netwerken met de privé. Bovendien hebben we de OCMW-wet al aangepast in die zin dat actoren van het OCMW (lees: Iris) een associatie kunnen vormen met de privé.”

Moedig dynamiek netwerken aan door autonomie te geven

"We mogen echter niet vergeten dat er in de afgelopen vijftien jaar al een goede rationalisatie in Brussel plaatsvond. Maar we stonden nooit vijandig tegenover de netwerklogica, zolang die flexibel is qua governance en brokken vermijdt!”, zegt de DéFi-minister nog. “We moeten ons ook realiseren dat deze hervorming nog jaren in beslag zal nemen. Wie dan structuren wil opleggen met specifieke territoria vergroot het risico om de hervorming te doen mislukken.”

Pragmatisme, flexibiliteit en autonomie

De slogans van de Brusselaars zijn hier pragmatisme en autonomie: "Je moet aan de netwerken overlaten wat ze de beste structuur vinden, in welke mate ziekenhuizen autonomie kunnen krijgen in het kader van dit netwerk, hoe artsen hun zegje moeten hebben, .... Als we dingen forceren, vrees ik dat de hervorming moeilijk te implementeren zal zijn.”

En hetzelfde geldt voor infrastructuur: "Stel dat twee ziekenhuizen met een expertisecentrum kraamkliniek besluiten om te netwerken. Dan zal het tijd kosten om dit alles te reorganiseren, al was het maar in termen infrastructuur".

"Tegenwoordig omarmen ziekenhuismanagers de idee van netwerken. Moeilijker wordt het als we iets 'op maat' willen opleggen. Laten we ons nu concentreren op de algemene doelstelling van de hervorming om flexibeler te zijn in de uitvoering ervan, ook op het vlak van tijdschema’s. We moeten iedereen tijd gunnen om deze hervorming te verwerken en zich te organiseren ", besluit Didier Gosuin.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.