Artsen aangevallen: 52% patiënten die de arts kent

De Orde van artsen heeft een rapport klaar over de door artsen gesignaleerde agressie via het centrale meldpunt "Agressie tegen artsen". De Specialist en Medi-Sfeer keken de belangrijkste resultaten in. De agressie vond plaats bij 152 huisartsen (80% van de gevallen), 25 specialisten en 7 huisartsen in opleiding als voornaamste doelwitten. In 52% van de gevallen ging het om verbaal geweld en in 19%  om uitgesproken fysieke agressie.

In februari werd dr. Eddy Lumen, een gemeenteraadslid in Lessines, het slachtoffer van iemand die zich valselijk uitgaf voor een patiënt. Dat gebeurde in zijn praktijk in de binnenstad terwijl hij zijn consultaties afrondde. Deze week werd een verpleegkundige aangevallen door een patiënt in de spoedafdeling van het ziekenhuis in Warquignies. De aanvallen op medisch personeel blijven dus doorgaan, ook na de dramatische moord op huisarts Patrik Roelandt (Ingelmunster) enkele jaren geleden.

Sinds 2016 heeft de Orde van artsen een preventiesysteem opgezet onder controle van Koen Matton, de officiële vertegenwoordiger van de Orde, die verantwoordelijk is voor het project "Artsen in Nood". Dat centrale aanspreekpunt is terug te vinden op de site van de Orde, www.ordomedic.be. Na 18 maanden waren 113 doktersverslagen ingebracht. In mei 2018 werden 137 verslagen over een periode van twee jaar geregistreerd.

Bijna een jaar later zijn er nu weer 191 meldingen: "Artsen die het slachtoffer zijn van agressie vullen het formulier in om uit te leggen wat er is gebeurd en ze kunnen signaleren of ze hulp willen", legt Koen Matton uit.

Fysieke agressie in één op de vijf gevallen

In 74% van de gevallen werden de aanvallen gerapporteerd door Vlaamse en in 26% door Franstalige artsen. Bij 52% gaat het om verbaal geweld, 28% van gevallen slaan op psychische agressie, 19% betreft fysiek geweld en 1% van de gevallen is seksueel geweld aan de orde. In totaal ging het om 152 huisartsen (80%), 25 specialisten, 7 huisartsen in opleiding, 5 controleartsen, een arts in opleiding en een schoolarts.

Meer risico bij arts alleen in consultatie

Een arts die alleen was werd In 37% van de gevallen aangevallen en bij 17% bevond de arts zich in het ziekenhuis of in een wijkgezondheidscentrum. In niet minder dan de helft van de gevallen situeerde de aanval zich in de consultatieruimte, en in 18% bij de patiënt thuis, 16% betrof agressie per telefoon of e-mail en 5% in het ziekenhuis.

Drie agressiegevallen van arts-tot-arts

Interessant gegeven: bij 52% gaat het om een patiënt die de dokter kent. In 26% van de gevallen is de patiënt echter niet bekend bij de arts. Opmerkelijk nog is dat zowat een op de vijf (19%) agressieve personen geen patiënt zijn. Ten slotte worden drie agressiegevallen veroorzaakt door een arts bij een andere arts en in één geval een verpleegkundige bij een arts.

Psychiatrische geschiedenis

In 69% wordt het profiel van de dader niet vermeld. In 19% heeft hij een psychiatrische voorgeschiedenis en bij 5% is hij recidivist of crimineel.

Ontevreden over de doktersdienst

De reden voor de agressie is ook het vermelden waard. Bij 27% gaat het om een aanval na weigering van een voorschrift of een getuigschrift. In 22% van de gevallen is de dader ontevreden over de arts. 6% is gerelateerd aan drugs of alcohol of een geldnood.

Fysieke gevolgen voor de arts

Deze aanvallen hebben onvermijdelijk gevolgen voor de arts: bij 61% wordt de persoonlijke integriteit van de arts bedreigd, in 27% lijdt de dokter hierdoor aan angst- en stressaanvallen. De agressie veroorzaakt eveneens materiële schade in 12% van de gevallen. En dan vergeten we nog  9% waarbij de arts fysieke gevolgen  ondervindt.

Ter verduidelijking: afgezien van statistieken bijgehouden door de Orde, gaven de meest recente cijfers in 2017, afkomstig van de federale politie, een stijging aan van 18 klachten per maand voor fysiek geweld tegen medisch personeel.

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.