6 december: forum kwaliteit eerste lijn

Op het forum, dat start omstreeks 13u in het Ellipsgebouw Brussel, brengt minister Beke zijn visie op zorgkwaliteit in de eerste lijn. Verder volgt een overzicht van de lopende initiatieven, wordt een aanzet gegeven tot meerjarendoelstellingen en gaat het VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg) hierover in gesprek met de sector.

Het VIKZ wil nieuwe kwaliteitsindicatoren ontwikkelen ter ondersteuning van het beleid.

Tevens wordt de transparantie van de kwaliteitsmetingen verhoogd waarbij die zoveel mogelijk online consulteerbaar wordt gemaakt op één centraal platform (Zorgkwaliteit.be) zodat de Vlaming de zorgkwaliteit zelf kan opvolgen.

Het forum moet een aanzet worden tot meerjarendoelstellingen. Het VIKZ wil uitgroeien tot expertisecentrum op het vlak van kwaliteitsbeleid en een platform bieden waar de zorggebruiker terecht kan voor gebruiksvriendelijke informatie over de zorgkwaliteit, in samenwerking onder meer met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Zorginspectie.

Ervaringsmetingen

Momenteel lopen er initiatieven in 4 sectoren: Algemene Ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheidszorg, Residentiële Ouderenzorg en Eerstelijn.

Voor de eerstelijn lagen de doelstellingen in 2019 vooral op het in kaart brengen van de lopende initiatieven en de opstart van nieuwe ontwikkelingsgroepen, waaronder één omtrent ervaringsmetingen.

Tot slot wil het VIKZ in 2020-2023: de expertise verder opbouwen omtrent kwaliteitsbeleid en -verbetering: wat werkt wel en niet? Er zijn nog criteria te ontwikkelen waarop indicatoren worden afgetoetst. Actief aan de slag gaan met data is een volgende opdracht ter ondersteuning van het beleid “en we willen samen met de sector verbeterpotentieel identificeren en dat in nauwe samenwerking met Vivel en het Agentschap Zorg en Gezondheid”, zeggen Svin Deneckere, directeur, en Hilde Deneyer, voorzitter feitelijke vereniging Eerstelijn en lid raad van bestuur VIKZ

Er worden een 90-tal deelnemers verwacht.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.