Symposium 'Hoe werk maken van werkhervatting?'

Symposium 'Hoe werk maken van werkhervatting?'

Waar? Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel

Wanneer? 17.10.2019

Meer dan 400.000 Belgen zitten al meer dan een jaar ziek thuis met lage rugpijn, kanker, reuma, depressie, een burn-out... Een groot probleem voor zowel de langdurige zieken zelf als voor hun werkgever en de hele samenleving?  

Hoe kunnen we de langdurig zieke werknemers succesvol weer aan het werk krijgen? Wat is de balans van de re-integratieprojecten en andere beleidsmaatregelen? Hoe kunnen de betrokken actoren, patiënten, overheden, werkgevers, bedrijfs-, huis- en adviserend artsen optimaal samenwerken? 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen nodigen jullie uit om samen na te denken over deze prangende vragen op ons symposium op 17 oktober 2019.  Patiënten, overheden, werkgevers, bedrijfs-, huis- en adviserend artsen,...: alle betrokken actoren zijn van harte welkom.