"Rokers kosten jaarlijks 11 miljard"

PS - Woensdag 26 oktober 2016

2,1 miljard netto-inkomsten op tabek per jaar via accijnzen en btw. Lijkt interessant voor de staat, maar daartegenover staat 11 miljard jaarlijks verlies. Dat visten NVA-parlementsleden Yoleen Van Camp en Renate Hufkens uit.

Meta-analyse bevestigt voordeel van gefermenteerde melk op intestinaal comfort

Dinsdag 25 oktober 2016

Uit 12.439 documenten selecteerde Jacqui Eales (York Economics Consortium) 3 studies die voldeden aan de criteria van gerandomiseerde en gecontroleerde studies over de voordelen van gefermenteerde melk die Bifidobacterium lactis CNCM I-2494 en melkzuurbacteriën bevat bij gastro-intestinale ongemakken...

UZ Leuven pakt sarcoïdose internationaal aan

P.S. - Dinsdag 25 oktober 2016

Zes ziekenhuizen uit de VS, Groot-Brittannië, België en Nederland werken samen om de behandeling van de zeldzame longziekte sarcoïdose te verbeteren. Het gaat telkens om expertisecentra in dit domein.

Bvas geeft definitief verstek voor medicomut, die afgelast wordt

PS - Maandag 24 oktober 2016

Bij het ter perse gaan van onze nieuwsbrief was het standpunt van de Bvas nog niet 100% duidelijk. Inmiddels is het dat wel.

9/10 Belgen maken zich geen zorgen over soa's

PS - Maandag 24 oktober 2016

Negen op de tien Belgen maken zich geen zorgen over seksueel overdraagbare aandoeningen.Dat blijkt uit een online enquête door onderzoeksbureau Ipsos naar de perceptie en kennis over soa's bij 1086 landgenoten tussen 16 en 70 jaar.

Artsen sturen kat naar medicomut (update)

PS - Maandag 24 oktober 2016

Alle drie de artsensyndicaten, Bvas, Kartel en AADM, schitteren vandaag door hun afwezigheid op de medicomut. Die heeft Jo De Cock dan maar afgelast.

  • 2

Artsenvakbondsfront tegen akkoord

PS - Vrijdag 21 oktober 2016

Alle artsensyndicaten - Bvas, AADM, Kartel - eisen de ontbinding van het akkoord artsen-ziekenfondsen op basis van het artikel 13.1.2. Breekpunt is de te lage groeinorm (zie De Specialist en MediSfeer van deze week).

Bijna 4.000 euthanasieaanvragen afgelopen twee jaar

PS - Vrijdag 21 oktober 2016

"Het aantal euthanasieaanvragen stijgt nog steeds, maar minder dan eerder", bevestigt Jacqueline Herremans van de FCECE. Herremans onderstreept dat artsen nooit over één nacht ijs gaan bij het beoordelen van euthanasieaanvragen: "Als de arts denkt dat er een andere oplossing mogelijk is dan euthanasie, dan zal de arts voor die oplossing kiezen."

Minister bevriest nog meer budget

M.L. - Donderdag 20 oktober 2016

In het kader van de besparingsmaatregelen heeft het kabinet De Block een voorstel ontwikkeld om de erkenning van nieuwe medische huizen/wijkgezondheidscentra stil te leggen.

Dokter beter dan computer volgens Harvard

PS - Donderdag 20 oktober 2016

Ondanks alle hoerakreten over de enorme technologische mogelijkheden in de geneeskunde, stelt een dokter nog steeds veel beter een diagnose dan de computer. Dat onderzocht de Harvard Medical School.

Frankrijk: bijna 1.000 agressiegevallen geregistreerd tegen artsen

P.S. - Woensdag 19 oktober 2016

Van de 924 geregistreerde incidenten werd 56% niet juridisch opgevolgd, een nooit eerder gezien percentage.

Kartel beschouwt medicomut-akkoord als van rechtswege ontbonden

M.L. - Woensdag 19 oktober 2016

Voor het Kartel is er geen twijfel mogelijk: van rechtswege bestaat het medicomut-akkoord 2016-2017 niet langer.

Hervormingen met de botte bijl neergehaald – bijdrage Domus Medica

Woensdag 19 oktober 2016

Dat de gezondheidszorg voor enorme uitdagingen staat, is een open deur intrappen. Dat hiervoor een grondige hervorming van het gezondheidslandschap nodig is, staat ook buiten kijf. Zowel de veranderende zorgvraag als de financiële toegankelijkheid van de zorg maken deze hervorming steeds dringender.

Bvas: plan B = individuele opzegging akkoord

P.S. - Woensdag 19 oktober 2016

De Bvas stuurt aan op de ontbinding van het akkoord, maar als de minister wegens juridische spitsvondigheden hiermee niet zou instemmen, dan roept het syndicaat alle artsen op om op individuele basis het akkoord van 22 december 2015 - dat geldig zou zijn voor 2016 en 2017 - op te zeggen voor het jaar 2017 per aangetekende brief. En dat vóór 15 december 2016.

  • 1

Patient empowerment geldt niet voor antibiotica

M.L. - Dinsdag 18 oktober 2016

“Ik vind de verhoging van het remgeld voor antibiotica een verschrikkelijke beslissing”, zei volksvertegenwoordiger Anne Dedry (Groen) op het slotdebat van de Huisartsenconferentie en vakbeurs van Domus Medica. “We moeten ingrijpen op het voorschrijven van antibiotica, niet op de prijs. De maatregel is bedoeld om de volksgezondheid te bevorderen, maar eigenlijk graaft hij alleen maar de gezondheidskloof uit.”

Verlaagd cardiovasculair risico door antidiabetica: illusie of werkelijkheid?

Francis Heller - Dinsdag 18 oktober 2016

Bij patiënten met diabetes type 2 heeft de verlaging van de bloedsuikerspiegel met antidiabetica een gunstig effect op microvasculaire complicaties. Maar er wordt al lang gediscussieerd over hun effect op hart- en vaatziekten, onder meer omdat eerdere studies niet echt geschikt waren om dit thema te onderzoeken.

Volksgezondheid bespaart ‘met een fijn scalpel’

J.M./M.L. - Maandag 17 oktober 2016

Bijna 1 miljard besparingen: dat zijn de sporen nagelaten door het fijne scalpel waarmee de overheid insnijdt op het budget volksgezondheid. Minister De Block erkent dat de niet-indexering van de honoraria in 2017 een “grote inspanning vraagt van de zorgverstrekkers.”

Indexregeling beroert Huisartsenconferentie Domus Medica, AADM vraagt volledige indexering honoraria

M.L. - Maandag 17 oktober 2016

De huisartsenconferentie en vakbeurs van Domus Medica was zaterdag volop aan de gang in Antwerp Expo toen de berichten over de begroting doorsijpelden. 

Analyse van indexverlies, ontbinding akkoord juridisch

PS - Maandag 17 oktober 2016

Een rekensommetje van dr. Marc Moens (Bvas-voorzitter) leert hoeveel de artsen de jongste jaren al moesten inleveren. Het verschil tussen de theoretische en de reële indexering van de artsenhonoraria is aanzienlijk. Daarbovenop kwam de regering opnieuw terug op het akkoord van begin dit jaar hoewel expliciet afgesproken was dat hieraan niet meer mocht worden geraakt (punt 13.1.2).

 

 

"Regering haalt het geld opnieuw bij dezelfde mensen" (sp.a)

P.S. - Maandag 17 oktober 2016

"Deze regering was wel heel creatief om het geld opnieuw bij dezelfde mensen te halen. Het zijn andere maatregelen, maar de doelgroep is dezelfde. Het zijn opnieuw de zieken en gepensioneerden die het gelag betalen." Dat zegt Meryame Kitir, de fractieleidster van sp.a in de Kamer.

Pages